Splošni pogoji

Kaj pomenijo Splošni pogoji – na kratek in razumljiv način?
(Opozarjamo pa vas, da se ob uporabi našega spletnega mesta strinjate z vsemi določbami v daljši različici Splošnih pogojev, ki sledi).

1. Ko vstopite na našo spletno stran, ravnajte kot dober uporabnik in upoštevajte enostavna in logična pravila, zapisana v Splošnih pogojih. 

2. Spletno stran upravlja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, odgovorna urednica je Marija Volčjak, urednica pa Ana Volčjak Aleksič. Kontakte najdete na spletni strani.

3. Gorenjski glas spoštuje avtorske pravice, spoštujte jih tudi uporabniki. Lastniki avtorskih pravic za programsko kodo, oglasne vsebine in tudi članke ter fotografije so znani, nadaljnja uporaba teh gradiv brez njihovega dovoljenja pa ni mogoča. 

4. Vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo posredovali tretjim osebam. Z njimi bomo ravnali skrbno, uporabili jih bomo le, da Vam ponudimo in zagotovimo boljšo kakovost naših izdelkov po vaši meri. Če boste želeli, bomo vaše osebne podatke izbrisali. 

5. Uporabniki spletno mesto uporabljajte na način, kot je predvideno – torej za branje novic, pregledovanje slik, iskanje informacij. Ne povzročajte nam poslovne škode. Pazite boste, da dostopa do vašega računa in gesla ne bo imela nepooblaščena oseba., saj za morebitno škodo odgovarjate vi. 

6. Komentarji in druge vsebine, ki nam jih posredujete, so vaša avtorska last in tudi vaša odgovornost. Gorenjski glas lahko v primeru kršitev pravil ali zakonodaje ustrezno ukrepa, da zaščiti javni in svoj interes. 

7. Gorenjski glas se trudi po najboljših močeh zagotoviti čim boljšo kakovost informacij, vsebin in storitev. Če pa nam kdaj spodleti, nam to, prosimo, oprostite. 

8. Če nam posredujete konstruktivno kritiko, bomo zanjo hvaležni, ne rabimo pa vam zanjo posebej plačati. Če bo izvedljivo, bomo storitev izboljšali v skladu z vašimi željami, da boste še bolj zadovoljni. 

9. Če obiskujete naše spletno mesto, to še ne pomeni, da imamo do vas kakšno pogodbeno obveznost. Če obstaja v teh Splošnih pogojih kakšna napaka, poiščimo najbližjo zakonsko ustrezno rešitev. Če se ne moremo sporazumeti, naj o tem odloča sodišče v Kranju. 

10. Splošni pogoji se lahko spremenijo, vedno jih najdete objavljene na istem mestu – stare različice pa bodo arhivirane.

  

Splošni pogoji

VSEBINA:

1. Strinjanje s temi Splošnimi pogoji
2. Podatki o založniku spletne strani gorenjskiglas.si
3. Avtorske pravice
4. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov
5. Odgovornost uporabnika
6. Komentarji in druge vsebine, ki jih posredujejo uporabniki
7. Omejitev odgovornosti
8. Povratne informacije in predlogi uporabnikov
9. Končne določbe
10. Spreminjanje Splošnih pogojev

1. Strinjanje s splošnimi pogoji
Ko obiščete spletno mesto gorenjskiglas.si, potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da sprejemate in boste pri uporabi spletnega mesta gorenjskiglas.si in njegovih podstrani (ki so tehnično in vsebinsko podrejene domeni gorenjskiglas.si) upoštevali vsa določila teh Splošnih pogojev.

2. Podatki o založniku spletne strani gorenjskiglas.si
Elektronski medij gorenjskiglas.si izdaja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj s sedežem na Nazorjevi ulici 1 v Kranju, matična številka družbe je 5132045000. Časovni interval razširjanja je 24 ur na dan, z dnevnim osveževanjem programskih vsebin. Vsebino razširjamo preko svetovnega spleta v slovenskem jeziku. Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 983. Odgovorna urednica je Marija Volčjak, urednica Ana Volčjak Aleksič, uredništvo medija sestavljajo novinarji in uredniki ter stalni sodelavci časopisa Gorenjski glas. 

3. Avtorske pravice
Lastnik komercialnih avtorskih pravic nad vso dokumentacijo, programsko opremo ter vsem ostalim tekstovnim in slikovnim materialom na spletnem portalu gorenjskiglas.si je Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj – to pa ne velja za tiste vsebine, ki jih v sistem vnesejo zunanji uporabniki (bralci in komentatorji), ali za vsebine, ki jih za namen objave družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj posredujejo poslovni partnerji (oglasi, napovedi dogodkov, …) .
Vsi dokumenti, programska oprema, ves tekstovni in slikovni material, ki ga je mogoče prenesti s strežnika, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Gorenjski Glas. d.o.o., Kranj, razen, če ni s pogodbami ali zakoni določeno, ali navedeno drugače. Prejemnik vsebin oziroma uporabnik je obvezan ravnati kot dober gospodar. Uporaba dokumentacije, programske opreme, tekstovnega ali slikovnega materiala s spletnega portala gorenjskiglas.si za kakršen koli namen, ki bi škodoval interesom podjetja Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj, je prepovedana.
Uporaba tekstovnega ali slikovnega gradiva, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje ali licenciranje v komercialne namene programske opreme ali dokumentacije s spletnega mesta gorenjskiglas.si kjerkoli drugje, razen na spletnem mestu gorenjskiglas.si, pa brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ni dovoljena.
Če uporabnik nepooblaščeno objavi avtorsko gradivo, do katerega ima materialne pravice družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, je dolžan za objavo plačati odškodnino po veljavnem ceniku družbe.
Vse zaščitene blagovne znamke, patenti, rešitve in druge vsebine družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ki so omenjene ali prikazane na spletni strani gorenjskiglas.si, ostajajo v lasti družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj ali njenih pogodbenih partnerjev, uporabnik pa z obiskom spletne strani gorenjskiglas.si ne pridobi nikakršne licenčne ali druge pravice do izkoriščanja teh zaščitenih blagovnih znamk, avtorskih pravic, patentov, rešitev in drugih vsebin. 

4. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov
Za uporabo nekaterih storitev na spletnem mestu gorenjskiglas.si morate opraviti vpis, s katerim boste morali družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri ter po tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev vsi podatki pravilni in ažurni, kakor predpisuje veljavna zakonodaja. Gorenjski glas, d.o.o., Kranj se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.
Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z določili zakonov, veljavnih v Republiki Sloveniji, teh Splošnih pogojev in upoštevajoč dobro prakso na tem področju delovanja za obdelavo v svojih zbirkah za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o morebitnih napakah v izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, časopis, revi, vabil na dogodke, ki jih organizira ali soorganizira družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.
Osebne podatke uporabnic in uporabnikov lahko družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in z upoštevanjem Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Pravno podlago za obdelavo podatkov registriranih uporabnikov spletnega mesta predstavlja veljavna privolitev teh posameznikov v obdelavo. V zvezi s podatki, ki se obdelujejo za zgoraj naštete namene, imajo registrirani uporabniki spletnega mesta skladno z veljavno zakonodajo pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, pravico do prenosljivosti, pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Družba za namen optimiziranja in izboljšanja ponudbe produktov in storitev, ki jih ponuja posameznikom, vaše podatke tudi avtomatizirano obdeluje, vključno z oblikovanjem profilov.

Podjetje Fistnet d.o.o. (DotMetrics) v namen raziskovanja obiskovanja spletnih strani zbira podatke o obiskanosti spletnih strani. Več informacij o politiki zasebnosti podjetja lahko najdete tukaj.

5. Odgovornost uporabnika
Uporabnik se z obiskom spletnega mesta gorenjskiglas.si zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal le na zakonit način in na način, kot je to predvidela družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ter da do podatkov, sistema ali storitev, ki jih zagotavlja družba ne bo dostopal na način, ki ga družba ne predvideva ali spodbuja.
Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, in za to, da so te aktivnosti zakonite, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Gorenjski glas, d.o.o., Kranj. Gorenjski glas ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

6. Komentarji in druge vsebine, ki jih posredujejo uporabniki
Uporabnik ohrani avtorske pravice nad komentarji in vsebinami, ki jih posreduje v sistem, kot to predvideva družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, uporabnik odgovarja za zakonitost teh vsebin in se strinja s prikazom vsebin na spletnem mestu gorenjskiglas.si in s promocijsko rabo teh vsebin v tiskanih in drugih edicijah, ki jih izdaja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj. Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj si pridržuje pravico do pregleda, zavrnitve objave, urejanja, popravka  ali izbrisa na tak način v sistem posredovanih vsebin uporabnikov ter pravico do onemogočitev, izbris ali druge sankcije uporabnika, ki ne upošteva določil teh Splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje Republike Slovenije.
Uporabnik se strinja, da bo pri objavljanju komentarjev in vsebin spoštoval sogovornike, ne bo objavljal žaljivih, nezakonitih ali kako drugače neprimernih vsebin, denimo vsebin pornografske ali opolzke narave, da ne bo grozil drugim uporabnikom, diskriminiral sogovornikov ali spodbujal nestrpnosti ali diskriminacije na osnovi narodnosti, spola, veroizpovedi ali druge osebne okoliščine ali telesne lastnosti drugih uporabnikov ali neuporabnikov spletnega mesta.
Uporabnik bo za namen oglaševanja izdelkov, storitev ali komercialnih spletnih strani kontaktiral službo za trženje oglasnega prostora in se ravnal po njihovih navodilih.

7. Omejitev odgovornosti
Vse vsebine in storitve, dostopne na spletni strani gorenjskiglas.si, so na voljo v takšni obliki in na način, kot je možno razbrati ob času dostopanja do spletne strani. Vsebine so na voljo takšne, »kot so«.
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, kot založnik in upravitelj spletne strani na naslovu gorenjskiglas.si ne jamči za zanesljivost, ustreznost, točnost, pravočasnost in razpoložljivost informacij, spletne strani, izdelkov in storitev, oglaševanih na spletni strani gorenjskiglas.si.
Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli – posredno, neposredno, posledično – škodo, ki izhaja ali je kakorkoli povezana ali izhajajoča iz uporabe ali delovanja spletne strani gorenjskiglas.si, najsi bo to škoda zaradi zmanjšane storilnosti, uporabnosti, okvare podatkov ali izpad poslovnih prihodkov. 

8. Povratne informacije in predlogi uporabnikov
Uporabnik lahko upravitelju spletnega mesta gorenjskiglas.si, družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, pošlje predloge za izboljšave ali povratne informacije, ki se nanašajo na delovanje spletnega mesta gorenjskiglas.si. V tem primeru so te informacije s strani uporabnika posredovane prostovoljno, družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj pa ni dolžna izplačati nikakršnega finančnega nadomestila za poslano gradivo, prav tako pa ni dolžna objaviti ali kakorkoli uporabiti gradiva, ki ga pošlje uporabnik.

9. Končne določbe
Brez strinjanja in sprejetja teh Splošnih pogojev registracija uporabnika na spletnem mestu gorenjskiglas.si ni možna ali dovoljena.
Vse pravice, ki niso izrecno podeljene uporabniku s temi Splošnimi pogoji, so pridržane.
Iz strinjanja s temi Splošnimi pogoji in iz uporabe spletnega mesta gorenjskiglas.si ne izhaja nikakršno poslovno družabništvo med uporabnikom spletnega mesta in družbo Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Če katerega koli določila iz teh Splošnih pogojev ni mogoče izvršiti ali je nezakonito, ga smiselno nadomesti zakonsko veljavno in izvršljivo določilo oziroma predpis, ki najbolj ustreza namenu izvirnega določila.
V primeru sporov se uporabnik in družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, zavezujeta, da bosta skušali spor najprej rešiti sporazumno.
Za reševanje sporov v zvezi z avtorskimi pravicami in sporov, izhajajočih iz neupoštevanja določil teh Splošnih pogojev je pristojno okrožno sodišče v Kranju. 

10. Spreminjanje Splošnih pogojev
Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi omogoča uporabo spletnega mesta gorenjskiglas.si. Vsakokratna zadnja različica Splošnih pogojev bo objavljena na spletnem mestu gorenjskiglas.si in dostopna preko povezave na vstopni strani spletnega mesta gorenjskiglas.si.

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj
maj 2013

 

 

Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij podjetja GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj

 

I.                   Splošne določbe

Gorenjski glas, d. o. o, Kranj (v nadaljevanju: Gorenjski glas), je izdajatelj časopisa GORENJSKI GLAS, tj. tiskanega časopisnega produkta. Gorenjski glas izdaja časopis, ki ga je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanj naročiti. Na časopis se lahko naročijo fizične in pravne osebe.

 

II.                Namen splošnih pogojev

Namen teh splošnih pogojev za naročnike časopisa podjetja Gorenjski glas je opredeliti pojme ter razmerja med podjetjem Gorenjski glas (v nadaljevanju: izdajatelj-prodajalec) in naročnikom časopisa izdajatelja-prodajalca. Za naročnike fizične osebe, ki se štejejo za potrošnike, veljajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov – ZVPot-NPB10, Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: ZVPot).

 

III.             Podatki o izdajatelju-prodajalcu

Naziv: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d. o. o, Kranj
Sedež: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
Osnovna dejavnost podjetja: izdajanje časopisov in revij ter periodike

Direktorica: Marija Volčjak
Število zaposlenih: 33 redno zaposlenih in približno 40 zunanjih sodelavcev

Telefon: +386 4 201 42 00
Faks: +386 4 201 42 13
Spletni naslov: www.gorenjskiglas.si
Elektronska pošta: info@g-glas.si

Transakcijski račun: SI56 0700 0000 0002 030
ID številka za DDV: SI95146911
Matična številka: 5132045
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju, št. reg. SRG 96/00543
Osnovni kapital: 134.881,00 EUR

 

IV.             Opredelitev pojmov

Gorenjski glas – Časopis, ki izhaja dvakrat tedensko (v torek in petek) je osrednji izdelek podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj.

Prodajna cena – Na posameznem časopisu izdajatelja-prodajalca so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5-% DDV.

Naročnik – Fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za časopis izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti ali raznašalcu na želeni naslov. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik, ne glede na to, ali je tudi dejanski prejemnik časopisa.

Prejemnik – Fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji. Če prejemnik časopisa ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov, temveč jih za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje naročnik.

Prodajni kanali – Naročnik se lahko na časopis izdajatelja-prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer po telefonu, z naročilom po pošti ali faksu, prek oglaševanj v tisku z naročilnico, z izpolnjeno naročilnico po spletu, z naročilom po elektronski pošti in prek terenskih tržnikov.

Naročniško razmerje – Naročniško razmerje za časopis nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Glede na prodajni kanal se pogodba lahko sklene v poslovnih prostorih izdajatelja-prodajalca ali na daljavo.

Naročnina – Naročnina je plačilo za prejemanje časopisa na želeni naslov.

Splošni pogoji – Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Splošni pogoji za naročnike časopisa podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, so objavljeni na uradni spletni strani (http://www.gorenjskiglas.si/), v tiskani obliki jih naročniki lahko prejmejo na sedežu podjetja na naslovu Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Cenovni pogoji – Naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za časopis v skladu s cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na uradni spletni strani izdajatelja-prodajalca (http://www.gorenjskiglas.si/), ali pod posebej med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Naročnik je vedno plačnik za naročeni časopis.

Trajni nosilec podatkov – ZVPot definira trajni nosilec podatkov kot nosilec, ki potrošniku omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo. Med takšne nosilce se štejejo zlasti papir, ključi USB, CD-ROM, DVD, spominske kartice ali trdi diski računalnikov in e-pošta.

 

V.                Naročanje

Naročnik fizična oseba je ob naročilu na časopis podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, dolžan posredovati osebne podatke, kot so: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj. Zaželeni podatki pa so tudi e-naslov, telefonska številka, davčna številka ali EMŠO ter navedba statusa (npr. upokojenec, študent). Fizičnim osebam, ki se po ZVPot potrošnikov štejejo za potrošnike, pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot. Kdaj naročilo postano zavezujoče, je odvisno od načina sklenitve pogodbe. Možni načini sklenitve pogodbe so sklepanje pogodbe po telefonu, sklepanje pogodbe z naročilom po pošti ali faksu, sklepanje pogodbe prek oglaševanj v tisku z naročilnico, sklepaje pogodbe z izpolnjeno naročilnico po spletu in sklepanje pogodbe z naročilom po elektronski pošti in prek terenskih tržnikov.

Naročnik pravna oseba je ob naročilu na časopis podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, dolžan posredovati podatke, kot so: naziv in naslov pravne osebe, davčna številka, morebiten e-naslov in telefonska številka. Pogodba je z osebami iz prejšnjega odstavka sklenjena, ko se pogodbeni stranki ustno ali pisno dogovorita o njenih bistvenih sestavinah.

Vsa naročniška razmerja se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica, razen če ni iz prejetega naročila jasno razvidno, da je sklenjeno za določeno obdobje.

 

VI.             Sklepanje pogodb na daljavo

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, veljajo za fizične osebe, ki se po ZVPot štejejo za potrošnike, naslednje določbe:

Pri pogodbi, ki se sklepa po telefonu ali z naročilom po pošti ali faksu, pri sklepanju katere potrošnik kontaktira izdajalca-prodajalca, se šteje, da je pogodba sklenjena že ustno po telefonu, pri čemer mora podjetje potrošnikom najpozneje, preden jih pogodba ali ponudba zavezuje, posredovati informacije v skladu s prvim odstavkom 43.b člena Zakona o varstvu potrošnikov. Podjetje mora najkasneje z začetkom opravljanja storitve zagotoviti potrošniku potrdilo o sklenjeni pogodbi na trajnem nosilcu podatkov.

– Pri pogodbi, ki se sklepa po telefonu ali z naročilom po pošti, pri sklepanju katere izdajalec-prodajalec kontaktira potrošnika, prodajalec-izdajatelj naročniku že po telefonu posreduje vse po zakonu predpisane informacije, ki jih na ta način dana ponudba mora vsebovati v skladu s 25.b členom in 43.b členom ZVPot. Ostale informacije, za katere ZVPot dopušča, da jih prodajalec-izdajatelj zagotovi naročniku pred sklenitvijo pogodbe na trajnem nosilcu podatkov, prodajalec-izdajatelj posreduje naročniku po e-pošti ali pisno po pošti na želeni naslov. Pogodba je sklenjena, ko potrošnik pisno potrdi sprejem ponudbe z vsemi prej naštetimi informacijami. V primeru, da potrošnik posebej ne pošlje pisne potrditve sprejema ponudbe, se za dan sklenitve ponudbe šteje datum na povratnici poštne pošiljke, ki jo prodajalec pošlje potrošniku, potrošnik pa jo prejme in prejem potrdi s podpisom povratnice.

Pri pogodbi, ki se sklepa prek oglaševanj v tisku z naročilnico in z izpolnjeno naročilnico po spletu, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno (in v primeru sklepanja prek oglaševanj v tisku z naročilnico, lastnoročno podpisano) naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43.b člena ZVPot.

Pri pogodbi, ki se sklepa z naročilom po elektronski pošti, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot in prvega in tretjega odstavka 43.b člena ZVPot.

– Pri pogodbi, ki se sklepa prek terenskega tržnika izdajatelja-prodajalca zunaj poslovnih prostorov, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko terenski tržnik od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 25.b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43.b člena ZVPot.

 

VII.          Plačevanje naročnine

Račune plačuje plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, računom, poslanim po elektronski pošti, plačilom prek trajnika v banki ali elektronskim nakazilom.

Reklamacije do roka plačila, navedenega na posameznem računu, sprejema Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, po vseh kanalih, ki so na uradni spletni strani podjetja navedeni kot načini kontaktiranja podjetja.

V primeru neplačila naročnine Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, z opominom s plačilnim rokom osem dni pozove plačnika in/ali naročnika k plačilu zapadlih obveznosti. Če plačnik obveznosti kljub opominu ne poravna, se mu lahko prekine dostava publikacij.

Cena ene številke osrednjega izdelka podjetja Gorenjski glas, d. o. o, Kranj, to je časnika Gorenjski glas, je objavljena v sami tiskarni ediciji in na uradnih spletnih straneh podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj. Gorenjski glas, d. o. o., Kranj si pridržuje pravico do spremembe cen tiskanih edicij, o spremembah pa bodo naročniki obveščeni pravočasno na uradni spletni strani ali v samih tiskanih edicijah.

 

VIII.       Dostava

Dostava tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca na katerikoli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino, poštnino krije izdajatelj-prodajalec. Reklamacije glede dostave sprejema Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, po vseh kanalih, ki so na uradni spletni strani podjetja navedeni kot načini kontaktiranja podjetja.

 

IX.             Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe

Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja oziroma odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana na naslov Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na e-naslov narocnine@g-glas.si. Oseba, ki ni naročnik, lahko zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja poda samo ob predložitvi pisnega pooblastila naročnika.

 

X.                Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe za potrošnike

Potrošnik kot prejemnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe vzroka v skladu s prvim odstavkom 43.č člena ZVPot v zvezi s šesto točko petega odstavka omenjenega člena, če v štirinajstih (14) dneh od prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, če je ta kasnejši, izdajatelja-prodajalca obvesti, da odstopa od pogodbe.

Odstopni rok iz 43.č člena ZVPot začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije. Obvestilo o odstopu lahko naročnik izdajatelju-prodajalcu predloži na standardnem obrazcu za odstop, ki je priložen ponudbi, ali z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od naročniške pogodbe.

 

XI.             Spremembe splošnih pogojev in končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Gorenjski glas, d. o. o., Kranj. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljajo ZVPot in Obligacijski zakonik OZ-UPB1 (Ur. I. RS, št. 97/2007, s spremembami in dopolnitvami).

Podjetje Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih elektronskih medijih.

Splošni pogoji začnejo veljati s 1. septembrom 2018. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev za naročnike tiskanih edicij v celoti prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij podjetja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj.

Kranj 4°

oblačno
vlažnost: 94 %
veter: Z, hitrost: 11 km/h

4/7

torek

4/8

sreda

4/10

četrtek

Vremenska napoved

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

IZLETI / Kranj, 23. april 2024

Kolesarski izlet DU Kranj

PRIREDITVE / Ljubljana, 23. april 2024

Sveta maša na Ljubljanskem gradu

PRIREDITVE / Preddvor, 23. april 2024

Pogovorni večer: Podnebne spremembe

PREDAVANJA / Žiri, 23. april 2024

Sto let po smrti Tavčar še živi

PRIREDITVE / Šenčur, Naklo, 24. april 2024

Tombola, zdravi odnosi, kuhanje, umovadba

PREDAVANJA / Dolina, 24. april 2024

Hišne gobe in zaščita lesnih izdelkov

OBVESTILA / Naklo, 25. april 2024

Izobraževalna platforma Digiagri

IZLETI / Naklo, 25. april 2024

S kolesom pod Kriško goro

 

 
 

 

 
 
 

Tudi družinski zdravniki v Sloveniji imamo dovolj / 08:02, 23. april

Imate prav, gospe in gospodje zdravniki. Obveščam vas, da vas že sedaj ni nikjer. Pravite, da oskrbite približno 50 bolnikov na dan. Se prav...

Za pravico do groba in spomina / 11:08, 20. april

Ppopraverk:
Premiera dokumentarnega filma bo ob 17. uri.

Za pravico do groba in spomina / 09:52, 20. april

Da se izognemu nadaljevanju povojnim tabu temam, je treba članku dodati:- Ministrstvo za kulturo kljub dopolnitvam in dodatni obravnavi zavr...

Subvencija tudi za e-kolesa / 08:17, 18. april

Glede na hitrost birokratov bodo subvencije verjetno pripravljene tik pred smučarsko sezono.

Za pravico do groba in spomina / 10:49, 16. april

Za 70% SLO populacije je to drugorazredna tema. Slovenci radi mečejo v brezna in jame kar jim je viška v kleti in okoli hiše. Takrat so bili...

Za pravico do groba in spomina / 19:13, 15. april

Cerkev in Dežman bodo še trdili, da so se domobranci borili za svobodno Jugoslavijo. Kaj pa če bi še pogledali koliko gorja so naredili sami...

Neznanka vstopila v odklenjeno stanovanje / 19:09, 15. april

Stari časi, ko si pustil odklenjena vhodna vrata v stanovanje in šel brez skrbi naokoli, so že zdavnaj minila. Ampak nekateri se teh navad ne morejo znebiti, potem je pa groza.