Splošni pogoji

Kaj pomenijo Splošni pogoji – na kratek in razumljiv način?
(Opozarjamo pa vas, da se ob uporabi našega spletnega mesta strinjate z vsemi določbami v daljši različici Splošnih pogojev, ki sledi).

1. Ko vstopite na našo spletno stran, ravnajte kot dober uporabnik in upoštevajte enostavna in logična pravila, zapisana v Splošnih pogojih. 

2. Spletno stran upravlja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, odgovorna urednica je Marija Volčjak, urednica pa Ana Volčjak Aleksič. Kontakte najdete na spletni strani.

3. Gorenjski glas spoštuje avtorske pravice, spoštujte jih tudi uporabniki. Lastniki avtorskih pravic za programsko kodo, oglasne vsebine in tudi članke ter fotografije so znani, nadaljnja uporaba teh gradiv brez njihovega dovoljenja pa ni mogoča. 

4. Vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo posredovali tretjim osebam. Z njimi bomo ravnali skrbno, uporabili jih bomo le, da Vam ponudimo in zagotovimo boljšo kakovost naših izdelkov po vaši meri. Če boste želeli, bomo vaše osebne podatke izbrisali. 

5. Uporabniki spletno mesto uporabljajte na način, kot je predvideno – torej za branje novic, pregledovanje slik, iskanje informacij. Ne povzročajte nam poslovne škode. Pazite boste, da dostopa do vašega računa in gesla ne bo imela nepooblaščena oseba., saj za morebitno škodo odgovarjate vi. 

6. Komentarji in druge vsebine, ki nam jih posredujete, so vaša avtorska last in tudi vaša odgovornost. Gorenjski glas lahko v primeru kršitev pravil ali zakonodaje ustrezno ukrepa, da zaščiti javni in svoj interes. 

7. Gorenjski glas se trudi po najboljših močeh zagotoviti čim boljšo kakovost informacij, vsebin in storitev. Če pa nam kdaj spodleti, nam to, prosimo, oprostite. 

8. Če nam posredujete konstruktivno kritiko, bomo zanjo hvaležni, ne rabimo pa vam zanjo posebej plačati. Če bo izvedljivo, bomo storitev izboljšali v skladu z vašimi željami, da boste še bolj zadovoljni. 

9. Če obiskujete naše spletno mesto, to še ne pomeni, da imamo do vas kakšno pogodbeno obveznost. Če obstaja v teh Splošnih pogojih kakšna napaka, poiščimo najbližjo zakonsko ustrezno rešitev. Če se ne moremo sporazumeti, naj o tem odloča sodišče v Kranju. 

10. Splošni pogoji se lahko spremenijo, vedno jih najdete objavljene na istem mestu – stare različice pa bodo arhivirane.

  

Splošni pogoji

VSEBINA:

1. Strinjanje s temi Splošnimi pogoji
2. Podatki o založniku spletne strani gorenjskiglas.si
3. Avtorske pravice
4. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov
5. Odgovornost uporabnika
6. Komentarji in druge vsebine, ki jih posredujejo uporabniki
7. Omejitev odgovornosti
8. Povratne informacije in predlogi uporabnikov
9. Končne določbe
10. Spreminjanje Splošnih pogojev

1. Strinjanje s splošnimi pogoji
Ko obiščete spletno mesto gorenjskiglas.si, potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da sprejemate in boste pri uporabi spletnega mesta gorenjskiglas.si in njegovih podstrani (ki so tehnično in vsebinsko podrejene domeni gorenjskiglas.si) upoštevali vsa določila teh Splošnih pogojev.

2. Podatki o založniku spletne strani gorenjskiglas.si
Elektronski medij gorenjskiglas.si izdaja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj s sedežem na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, matična številka družbe je 5132045000. Časovni interval razširjanja je 24 ur na dan, z dnevnim osveževanjem programskih vsebin. Vsebino razširjamo preko svetovnega spleta v slovenskem jeziku. Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 983. Odgovorna urednica je Marija Volčjak, urednica Ana Volčjak Aleksič, uredništvo medija sestavljajo novinarji in uredniki ter stalni sodelavci časopisa Gorenjski glas. 

3. Avtorske pravice
Lastnik komercialnih avtorskih pravic nad vso dokumentacijo, programsko opremo ter vsem ostalim tekstovnim in slikovnim materialom na spletnem portalu gorenjskiglas.si je Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj – to pa ne velja za tiste vsebine, ki jih v sistem vnesejo zunanji uporabniki (bralci in komentatorji), ali za vsebine, ki jih za namen objave družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj posredujejo poslovni partnerji (oglasi, napovedi dogodkov, …) .
Vsi dokumenti, programska oprema, ves tekstovni in slikovni material, ki ga je mogoče prenesti s strežnika, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Gorenjski Glas. d.o.o., Kranj, razen, če ni s pogodbami ali zakoni določeno, ali navedeno drugače. Prejemnik vsebin oziroma uporabnik je obvezan ravnati kot dober gospodar. Uporaba dokumentacije, programske opreme, tekstovnega ali slikovnega materiala s spletnega portala gorenjskiglas.si za kakršen koli namen, ki bi škodoval interesom podjetja Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj, je prepovedana.
Uporaba tekstovnega ali slikovnega gradiva, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje ali licenciranje v komercialne namene programske opreme ali dokumentacije s spletnega mesta gorenjskiglas.si kjerkoli drugje, razen na spletnem mestu gorenjskiglas.si, pa brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ni dovoljena.
Če uporabnik nepooblaščeno objavi avtorsko gradivo, do katerega ima materialne pravice družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, je dolžan za objavo plačati odškodnino po veljavnem ceniku družbe.
Vse zaščitene blagovne znamke, patenti, rešitve in druge vsebine družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ki so omenjene ali prikazane na spletni strani gorenjskiglas.si, ostajajo v lasti družbe Gorenjski glas, d.o.o., Kranj ali njenih pogodbenih partnerjev, uporabnik pa z obiskom spletne strani gorenjskiglas.si ne pridobi nikakršne licenčne ali druge pravice do izkoriščanja teh zaščitenih blagovnih znamk, avtorskih pravic, patentov, rešitev in drugih vsebin. 

4. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov
Za uporabo nekaterih storitev na spletnem mestu gorenjskiglas.si morate opraviti vpis, s katerim boste morali družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri ter po tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev vsi podatki pravilni in ažurni, kakor predpisuje veljavna zakonodaja. Gorenjski glas, d.o.o., Kranj se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.
Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z določili zakonov, veljavnih v Republiki Sloveniji, teh Splošnih pogojev in upoštevajoč dobro prakso na tem področju delovanja za obdelavo v svojih zbirkah za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o morebitnih napakah v izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, časopis, revi, vabil na dogodke, ki jih organizira ali soorganizira družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.
Osebne podatke uporabnic in uporabnikov lahko družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in z upoštevanjem Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Pravno podlago za obdelavo podatkov registriranih uporabnikov spletnega mesta predstavlja veljavna privolitev teh posameznikov v obdelavo. V zvezi s podatki, ki se obdelujejo za zgoraj naštete namene, imajo registrirani uporabniki spletnega mesta skladno z veljavno zakonodajo pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, pravico do prenosljivosti, pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Družba za namen optimiziranja in izboljšanja ponudbe produktov in storitev, ki jih ponuja posameznikom, vaše podatke tudi avtomatizirano obdeluje, vključno z oblikovanjem profilov.

Podjetje Fistnet d.o.o. (DotMetrics) v namen raziskovanja obiskovanja spletnih strani zbira podatke o obiskanosti spletnih strani. Več informacij o politiki zasebnosti podjetja lahko najdete tukaj.

5. Odgovornost uporabnika
Uporabnik se z obiskom spletnega mesta gorenjskiglas.si zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal le na zakonit način in na način, kot je to predvidela družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, ter da do podatkov, sistema ali storitev, ki jih zagotavlja družba ne bo dostopal na način, ki ga družba ne predvideva ali spodbuja.
Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, in za to, da so te aktivnosti zakonite, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Gorenjski glas, d.o.o., Kranj. Gorenjski glas ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

6. Komentarji in druge vsebine, ki jih posredujejo uporabniki
Uporabnik ohrani avtorske pravice nad komentarji in vsebinami, ki jih posreduje v sistem, kot to predvideva družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, uporabnik odgovarja za zakonitost teh vsebin in se strinja s prikazom vsebin na spletnem mestu gorenjskiglas.si in s promocijsko rabo teh vsebin v tiskanih in drugih edicijah, ki jih izdaja družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj. Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj si pridržuje pravico do pregleda, zavrnitve objave, urejanja, popravka  ali izbrisa na tak način v sistem posredovanih vsebin uporabnikov ter pravico do onemogočitev, izbris ali druge sankcije uporabnika, ki ne upošteva določil teh Splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje Republike Slovenije.
Uporabnik se strinja, da bo pri objavljanju komentarjev in vsebin spoštoval sogovornike, ne bo objavljal žaljivih, nezakonitih ali kako drugače neprimernih vsebin, denimo vsebin pornografske ali opolzke narave, da ne bo grozil drugim uporabnikom, diskriminiral sogovornikov ali spodbujal nestrpnosti ali diskriminacije na osnovi narodnosti, spola, veroizpovedi ali druge osebne okoliščine ali telesne lastnosti drugih uporabnikov ali neuporabnikov spletnega mesta.
Uporabnik bo za namen oglaševanja izdelkov, storitev ali komercialnih spletnih strani kontaktiral službo za trženje oglasnega prostora in se ravnal po njihovih navodilih.

7. Omejitev odgovornosti
Vse vsebine in storitve, dostopne na spletni strani gorenjskiglas.si, so na voljo v takšni obliki in na način, kot je možno razbrati ob času dostopanja do spletne strani. Vsebine so na voljo takšne, »kot so«.
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, kot založnik in upravitelj spletne strani na naslovu gorenjskiglas.si ne jamči za zanesljivost, ustreznost, točnost, pravočasnost in razpoložljivost informacij, spletne strani, izdelkov in storitev, oglaševanih na spletni strani gorenjskiglas.si.
Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli – posredno, neposredno, posledično – škodo, ki izhaja ali je kakorkoli povezana ali izhajajoča iz uporabe ali delovanja spletne strani gorenjskiglas.si, najsi bo to škoda zaradi zmanjšane storilnosti, uporabnosti, okvare podatkov ali izpad poslovnih prihodkov. 

8. Povratne informacije in predlogi uporabnikov
Uporabnik lahko upravitelju spletnega mesta gorenjskiglas.si, družbi Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, pošlje predloge za izboljšave ali povratne informacije, ki se nanašajo na delovanje spletnega mesta gorenjskiglas.si. V tem primeru so te informacije s strani uporabnika posredovane prostovoljno, družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj pa ni dolžna izplačati nikakršnega finančnega nadomestila za poslano gradivo, prav tako pa ni dolžna objaviti ali kakorkoli uporabiti gradiva, ki ga pošlje uporabnik.

9. Končne določbe
Brez strinjanja in sprejetja teh Splošnih pogojev registracija uporabnika na spletnem mestu gorenjskiglas.si ni možna ali dovoljena.
Vse pravice, ki niso izrecno podeljene uporabniku s temi Splošnimi pogoji, so pridržane.
Iz strinjanja s temi Splošnimi pogoji in iz uporabe spletnega mesta gorenjskiglas.si ne izhaja nikakršno poslovno družabništvo med uporabnikom spletnega mesta in družbo Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Če katerega koli določila iz teh Splošnih pogojev ni mogoče izvršiti ali je nezakonito, ga smiselno nadomesti zakonsko veljavno in izvršljivo določilo oziroma predpis, ki najbolj ustreza namenu izvirnega določila.
V primeru sporov se uporabnik in družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, zavezujeta, da bosta skušali spor najprej rešiti sporazumno.
Za reševanje sporov v zvezi z avtorskimi pravicami in sporov, izhajajočih iz neupoštevanja določil teh Splošnih pogojev je pristojno okrožno sodišče v Kranju. 

10. Spreminjanje Splošnih pogojev
Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi omogoča uporabo spletnega mesta gorenjskiglas.si. Vsakokratna zadnja različica Splošnih pogojev bo objavljena na spletnem mestu gorenjskiglas.si in dostopna preko povezave na vstopni strani spletnega mesta gorenjskiglas.si.

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj
maj 2013

 

Kranj 30°

delno oblačno
vlažnost: 38 %
veter: JV, hitrost: 11 km/h

15/31

torek

15/30

sreda

16/31

četrtek

Vremenska napoved

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

PRIREDITVE / Kranj, 21. avgust 2018

Aktivnosti Medgeneracijskega centra

IZLETI / Preddvor, 21. avgust 2018

Pohod na Hruško planino

IZLETI / Kranj, 21. avgust 2018

Kolesarski izlet

FILM / Jesenice, 21. avgust 2018

Torkova kinoteka

PRIREDITVE / Kranj, 21. avgust 2018

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru

GLASBA / Radovljica, 21. avgust 2018

Veselo glasbeno slavje

IZLETI / Britof, 22. avgust 2018

Izlet po avstrijski Koroški

PRIREDITVE / Kranj, 22. avgust 2018

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru

 

 
 

 

 
 
 

Everest je lahko le želja in nič več / 08:48, 20. avgust

Moj globoki poklon,navdušen nad Tomažem in njegovim podvigom.Verjetno brez podpore doma bi bilo tole malček težje izvedljivo,tako,da tudi Meliti vse čestitke.

Na Jesenicah obeležili spominski dan / 16:06, 6. avgust

Tako je, ne bomo dovolili !! Večna slava junakom !!

Dan spomina na prve žrtve pod Storžičem / 17:47, 2. avgust

Django,
ti si polpismen očitno! A da si v društvu je potrebno biti borec? Vsak gre lahko na pohod, piše...

Dan spomina na prve žrtve pod Storžičem / 07:54, 2. avgust

Mene pa zanima naslednje,
Koliko Borcev pa je v tem Borčevskem društvu? Konec vojne je bil 1945 leta, torej 76 let je minilo in če jih im...

Kovačič se ne da / 13:58, 29. julij

In zdaj taki kot je Primož slavijo! Vili, Vili! Pogrezni se!

Kovačič se ne da / 10:16, 29. julij

Kaj čmo, tipičen škodljivec v rangu povprečnega SDS-ovca !

Kovačič se ne da / 00:43, 28. julij

Spoštovani g.Kovačič!
Za navadne državljane je dokaj čudno, da en posameznik pošlje več kot milijon državljanov se izjasnit za to in to....