Izjava za javnost

članov V. razreda za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Po medijih je te dni zakrožila vest, da je Boris Pahor črtan s seznama slovenskih avtorjev, ki bodo predstavljeni na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu, na katerem je Slovenija častna gostja. Ker je Boris Pahor umetnik z visoko kvalitetnim literarnim opusom, z evropsko odmevnim civilnim pogumom in zgled človeka, ki je aktivno nasprotoval vsem trem totalitarizmom polpreteklega časa, je formalistični izbris tako edinstvene ustvarjalne osebnosti za predstavitev Slovenije v svetu skrajno nerazumljiv. Še posebej, ker je Pahor slovenski in evropski umetnosti in kulturi po drugi svetovni vojni z močnimi eksistencialnimi in angažiranimi družbenimi vsebinami ter visokimi estetskimi in moralnimi standardi vtisnil pečat na tako globinski ravni, da mimo njega ne bo mogla niti globalizirana in tehnologizirana sodobnost. Ko se bo resno soočila s svojimi fundamenti, horizonti in problemi, ji bo imel Pahorjev opus v premislek ponuditi marsikatero dragoceno iztočnico.

Podpisani člani V. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti, katerega član je bil dolga leta tudi pokojni Boris Pahor, zato protestiramo proti presenetljivo lahkotni in za relevantno predstavitev duhovnih horizontov sodobne Republike Slovenije v Frankfurtu povsem neupravičeni izločitvi Pahorjevega opusa iz nabora del za predstavitev.

Mirko Bratuša, izr. član SAZU, Milan Dekleva, red. član SAZU, Evald Flisar, izr. član SAZU, Niko Grafenauer, red. član SAZU, Herman Gvardjančič, izr. član SAZU, Drago Jančar, red. član SAZU, Andrej Jemec, red. član SAZU, Milan Jesih, izr. član SAZU, Milček (Bogomil) Komelj, red. član SAZU, Fedja Košir, izr. član SAZU, Lojze Lebič, red. član SAZU, Jožef Muhovič, red. član SAZU, Uroš Rojko, red. član SAZU, Brane Senegačnik, izr. član SAZU, Zorko Simčič, red. član SAZU, Nina Šenk, izr. članica SAZU

(Podpisniki so navedeni po abecednem vrstnem redu.)