Prepovedane in dovoljene vrste živali

V javni obravnavi sta pravilnika o določitvi dovoljenih in prepovedanih vrst živali.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v soglasju z ministrstvom za naravne vire in prostor dalo do 25. junija v javno obravnavo predloga dveh pravilnikov – prvi določa seznam dovoljenih vrst živali, drugi pa seznam prepovedanih vrst. Na seznamu dovoljenih so vrste, ki so udomačene ali zaradi velikosti in obvladljivosti niso nevarne, ne izločajo človeku nevarnih strupov in niso zahtevne za oskrbo. Med takšne sodijo določene skupine vretenčarjev ter običajne vrste hišnih ljubljenčkov, sobnih ptic in perutnine ter najpogostejših terarijskih vrst živali in akvarijskih vrst rib. Za posedovanje teh vrst ni posebnih omejitev.

Na seznamu prepovedanih vrst živali so vrste, ki so po svoji naravi nevarne zaradi velikosti in neobvladljivosti oziroma izločajo človeku nevarne strupe, in živali, ki jih je zaradi etoloških potreb težko zadrževati v ujetništvu in jih lahko poseduje le živalski vrt. Pravilnik predlaga prepoved posedovanja pasavcev, lenivcev, vrečarjev, prvakov (primatov), luskavcev, zveri, povodnih konjev, žiraf, kitov, delfinov, ujed (razen nekaterih izjem), sov, nekaterih vrst papig in drugih ptic, velikih dolgoživih želv, velikih pitonov in udavov (razen nekaterih izjem), strupenih kač, krokodilov, varanov in nekaterih vrst rib.

Oktobra predlani je začela veljati sprememba zakona o zaščiti živali, določbe zakona, ki zadevajo prepovedane vrste živali, pa so začeli uporabljati v poldrugem letu od uveljavitve zakona. Kdor je takrat posedoval žival s seznama prepovedanih vrst (ta še ni določen), jo ima ob izpolnitvi določenih pogojev lahko še do njene naravne smrti, lahko jo odda živalskemu vrtu ali v tujino, skrajna možnost pa je evtanazija.