Del članov delovne skupine iz Mojstrane, ki so bili na predstavitvi kandidature (Henrika Zupan, Matjaž Podlipnik, Barbara Voga, Gregor Berce, Uroš Kopavnik in Jernej Legat), skupaj s koordinatorji mreže Gorniške vasi / Foto: arhiv organizatorja

V družini gorniških vasi

Prizadevanja so obrodila sadove in KS Dovje - Mojstrana je uspešno kandidirala za vstop v mrežo Gorniške vasi. Uradno bo vstopni dogodek potekal avgusta v okviru Aljaževih dni.

»To je garancija, da bomo čudovite naravne danosti ohranili za svoje zanamce.«

Steinberg, Mojstrana – V petek je del ekipe, ki je vodila aktivnosti v zvezi s kandidaturo Krajevne skupnosti (KS) Dovje - Mojstrana za vstop med Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer), mednarodnemu upravnemu odboru Gorniških vasi v Steinbergu v Avstriji uspešno predstavil kandidaturo, ki je bila potrjena. »KS Dovje - Mojstrana predstavlja zaključeno geografsko enoto v okviru občine Kranjska Gora. Krajev tega področja – Dovjega, Mojstrane, Belce, Zgornje Radovne – se silovit razvoj turizma še ni dotaknil, vsaj ne do mere, kot se je to zgodilo v zahodnem delu naše občine. Odločitev prebivalcev tega območja, da ohranijo krajino tako, kot so jo stoletja negovali predniki, ter identiteto kraja gradijo na povezanosti z gorami in planinstvom, je odločilno pripomogla k vstopu v družino gorniških vasi,« je poudarila županja Občine Kranjska Gora Henrika Zupan, vesela, da si mladi želijo turizem povezati s tradicijo tudi v okviru Gorniških vasi. »To je garancija, da bomo čudovite naravne danosti ohranili za svoje zanamce in jih delili z obiskovalci, ki v tem prepoznajo svoje vrednote.«

Potrditev vstopa je šele prvi korak ...

Nosilec projekta in mreže Gorniške vasi je v Sloveniji Planinska zveza Slovenije (PZS). Kot je pojasnil vodja projektov pri PZS Miro Eržen: »V imenu PZS čestitam krajanom KS Dovje -Mojstrana za vstop v mrežo Gorniške vasi. Obenem se zahvaljujem prejšnjemu in sedanjemu vodstvu Občine Kranjska Gora, da je podprla mojo in istočasno pobudo PZS mednarodnemu upravnemu odboru Gorniških vasi v letu 2019 za začetek postopka kandidature. Osebno se zavedam, da je formalna potrditev vstopa šele prvi korak k praktičnemu uresničevanju filozofije tega projekta v smislu razvijanja trajnostnega turizma s posebnim poudarkom na planinstvu in verjamem, da se tega zaveda tudi projektna skupina, ki dela na tem projektu. Čudovito naravno okolje; gorniška tradicija, ki so jo ustvarili Jakob Aljaž in številne planinske in alpinistične osebnosti v preteklosti, so zares odlična podlaga, da kraji v okviru KS Dovje - Mojstrana z aktivnostmi in pripadnostjo tudi vsebinsko potrdijo naziv gorniške vasi. V PZS kot nacionalnem koordinatorju tega mednarodnega projekta za Slovenijo bomo k temu vsekakor prispevali svoj delež.«

Manj in zato bolje

Gorniške vasi je projekt, ki ga je zasnovala Avstrijska planinska zveza s prvimi sprejetimi vasmi v letu 2008 kot model uresničevanja Alpske konvencije v praksi. Zaradi dobrih rezultatov in odzivov so projekt leta 2015 začeli razširjati tudi v sosednje alpske države. V Sloveniji so v ugledni mednarodni mreži Gorniške vasi Jezersko kot prva občina pri nas, Luče in po novem tudi KS Dovje - Mojstrana. Gre za še živečo zavest o potrebi po harmoniji med naravo in človekom, pri čemer človek spoštuje naravne meje. Moto je: manj in zato bolje.