Na vaji so prikazali tri scenarije: gašenje razlitega goriva, požar na motorju in požar na podvozju. / Foto: Tina Dokl

Okolju prijaznejše gašenje

Minulo sredo je na ploščadi letalske akademije potekala zaključna vaja gašenja požara na maketi zrakoplova z okolju prijaznejšimi penilnimi sredstvi. Vaja, na kateri je sodelovalo 18 gasilcev in inštruktorjev ljubljanskega ter dunajskega letališča, je bila zaključno dejanje enoletnega projekta EcoFoamFight, ki je potekal pod okriljem programa Erasmus+.

Zgornji Brnik – Pred letom dni je letalska akademija Fraporta Slovenija skupaj z enoto dunajskega letališča za usposabljanje letaliških gasilcev pristopila k pripravi programa usposabljanja, s katerim so sodelovali pri projektu EcoFoamFight v okviru programa Erasmus+. Izoblikovali bodo program za izboljšanje gasilskih veščin letaliških gasilcev s pomočjo uporabe digitaliziranega pristopa in uporabo okolju prijaznejših penil za gašenje. Partnerja bosta pripravila nove smernice za usposabljanje za gašenje z uporabo digitaliziranih rešitev, s čimer bodo delno zmanjšali potrebo po praktičnih vajah ter tako zmanjšali vpliv na okolje in sočasno zagotovili visok nivo praktičnega znanja gašenja z okolju prijaznimi penilnimi sredstvi. Program bo oblikovan do konca aprila 2023, omenjena vaja je bila ob tem zaključno dejanje, kjer so gasilci prikazali gašenje v treh različnih scenarijih: gašenje razlitega goriva, požar na motorju in požar na podvozju.

»Na področju usposabljanj letaliških gasilcev prihaja do pomembnih sprememb in izzivov, s katerimi se bomo v prihodnosti spoprijeli letališki gasilci,« je poudaril Milan Dubravac, strokovni sodelavec in inštruktor letalske akademije Fraporta Slovenija. Negativni vplivi na okolje in novi ekološki predpisi bodo po njegovih besedah v dobršni meri spremenili tudi načine usposabljanja gasilcev. »Cilj našega projekta je bila preučitev novih trendov in priprava smernic za usposabljanja v prihodnosti. Rezultat bodo tako smernice za usposabljanja letaliških gasilcev skupaj s predlogom programa usposabljanja z uporabo simulatorja vožnje in ekološke gasilne pene. S tem predlogom sledimo trendom na področju digitalizacije in ekološkim standardom. Rezultati projekta bodo na voljo vsem letališkim gasilcem v EU,« je še povedal Dubravac.

Prehod na učinkovitejše postopke gašenja, ki bodo tudi manj obremenjujoči za okolje, je po mnenju vodje letalske akademije Fraporta Slovenija Mateje Košak Maljevec nujen. »Z dunajskim letališčem smo združili bogate izkušnje in znanje, da bi na izobraževalnem trgu ponudili kakovosten in inovativen program za usposabljanje letaliških gasilcev, ki sledi okoljskim smernicam,« je poudarila.

Prehod k zmanjševanju vpliva

Poostrena evropska zakonodaja za gasilstvo v letalski industriji narekuje hitrejši in učinkovitejši prehod k zmanjševanju vpliva usposabljanj in gasilskih posredovanj na okolje in zdravje gasilcev, so povedali v Fraportu Slovenija. »Naraščajoča okoljska ozaveščenost in z njo povezane zakonske zahteve predstavljajo poseben izziv za gasilstvo ter hkrati spodbujajo razvoj okolju neškodljivih tehnologij in proizvodov,« so dodali.

Za potrebe priprave programa je bilo vključenih 50 gasilcev, 25 z ljubljanskega letališča in 25 z dunajskega, ter štirje inštruktorji. Partnerja sta s skupnimi močmi zasnovala teoretični del izobraževanja, praktični del pa je izvedel Fraport Slovenija kot vodilni partner pri projektu, in sicer pod okriljem svoje letalske akademije. Pilotni projekt vključuje usposabljanje s pomočjo 3D-tehnologije v simulatorju za upravljanje težkega gasilskega vozila, s katerim se ponaša moderen center za usposabljanje na ljubljanskem letališču. »Pri pripravi smo med drugim zasledovali vprašanje razmerja med usposabljanjem na simulatorju in praktičnim delom z letališkimi vozili, kjer moramo zagotoviti ena nivo usposobljenosti gasilcev,« je dodal Dubravac.

Gašenje s penili brez fluorina

Fraportova letalska akademija ponuja program gašenja s penili brez fluorina v partnerstvu s podjetjem Dr. Stahmer, enim vodilnih raziskovalcev, razvijalcev in proizvajalcev penil za gašenje požarov. Trenutno najpogosteje uporabljena penila z vsebnostjo fluorina AFFF (Aqueous Film Forming Foam) skladno z novo evropsko zakonodajo postopno nadomeščajo penila brez fluorina. »Fluorinska penila so visoko zmogljiva, saj temeljijo na fluoro organskih sestavinah s fluorinskimi vezivi in fluorpolimeri. Te kemikalije proizvajajo mehurčke penila, odporne proti gorivu. Iz tega razloga so penila izredno učinkovita pri gašenju kemičnih in petrokemičnih požarov, vendar pa niso biorazgradljiva in kasneje predstavljajo nevarnost za zdravje gasilcev in okolje. Iz tega razloga postaja njihova uporaba vedno bolj omejena,« so pojasnili v Fraportu Slovenija in dodali, da so penila brez fluorina na trgu že dlje časa, njihove lastnosti so se v zadnjih letih skokovito izboljšale in so sedaj že skoraj tako učinkovita kot fluorinska, če gasilci opravijo pravilen nanos. »Nova generacija penil zahteva razvoj novih metod in taktik gašenja ter nanašanja. Samo na ta način lahko povečamo zmožnosti gašenja,« so še poudarili.