Časovnice

V sredstvih javnega obveščanja ali na kratko v naših časnikih in na televiziji se pogosto pojavlja termin »časovnica«. Lahko bi rekel, da je to neke vrste čarovnica, ki je vedno korak pred teboj, tako da je ne moreš kjerkoli zgrabiti, čeprav bi jo z veseljem. V politični »menažeriji« se beseda časovnica razvija postopoma, v štirih fazah. Prva faza so predvolilne »pravljice«, te so vedno sladke in užitne, uspeh nikoli ne izostane. Druga faza so tako imenovane »glasovnice«, ki so rezultat prve. Tretja faza pa so nekakšne »čistilnice«, ki očistijo ion (seveda) tudi odstranijo vso staro politično nesnago. Kot četrta faza so na vrsti že omenjene »časovnice«. Te so izumili izvoljeni »maziljenci« in so pomembni del nedoseganja rezultatov, ki so bili planirani prav s »časovnicami«. Temi sledi dobro plačana »sine cura«.
Za epilog mi pride na misel zgodba o človeku, ki ga je sodišče za njegova zla dejanja obsodilo na smrt. Toda pred izvršitvijo kazni mu je sodišče dalo možnost, da izrazi poslednjo željo. In zaželel si je buteljko cvička letnik 2050. Rešila ga je »časovnica«.

Edvard Erzetič,
Škofja Loka