Ograjo bodo zamenjali maja

V Gorenjskem glasu ste v torek, 21. marca 2023, v rubriki Gorenjska objavili informacijo Oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo Občine Škofja Loka, da bo zaradi poškodovanja lesene ograje na mostu Lipica čez reko Soro slednja obnovljena v mesecu maju letos, ker, kot navajate v vašem članku, »naj bi se porajalo vprašanje« o obnovi. Zaradi verodostojnosti in točnosti informacije navajamo, da je obnova lesene ograje na mostu Lipica nujna, ne le zaradi poškodb, ki so nastale ob prometni nesreči 27. februarja 2023, kjer je samo sreča botrovala izidu, da ni prišlo do prevrnitve osebnega avta s potnikoma v reko Soro. Po prometni nesreči je bil kraj nesreče in poškodba lesene ograje mostu neprimerno zavarovan, na kar je že 1. marca 2023 (dva dni po prometni nesreči) pisno opozoril občinski svetnik Gibanja Svoboda Simon Krajšek v svojem e-pismu, naslovljenem na podžupana in predsednika Odbora za cestno infrastrukturo in prometno varnost, ter predlagal nujni sklic seje odbora, in sicer 6. marca 2023, vendar do sklica odbora ni prišlo. Omenjeno pobudo za takojšnje saniranje poškodb lesene ograje na mostu čez reko Soro je svetnik občinskega sveta ponovil tudi na 4. redni seji občinskega sveta 9. marca 2023. Še vedno trdimo, da je treba navedene poškodbe mostu sanirati takoj, in ne šele v mesecu maju 2023 (tri mesece po poškodbi mostu), ker zavarovanje poškodb mostu ne zagotavlja varnosti udeležencev v prometu, saj je cesta pri mostu ob poslabšanju vremenskih razmer spolzka in nevarna.

Rudi Panjtar