Na izvedbo obvoznice je vezan tudi projekt protipoplavne zaščite Železnikov, s katerim lovijo roke za črpanje evropskega denarja. / Foto: Simon Benedičič

Čakajo na gradnjo obvoznice

V Železnikih težko čakajo na začetek gradnje obvoznice. Župan Marko Gasser: »Zahtevamo, da izvajalec takoj začne izvajati dela, ker je ogrožen evropski denar za protipoplavne ureditve.«

Železniki – Čeprav je že skoraj mesec dni, odkar je Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) in Občini Železniki uspelo skleniti dogovor s pritožnico, ki je februarja lani vložila pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje za obvoznico v Železnikih, se gradnja težko pričakovane nove regionalne ceste mimo starega dela mesta še ni začela. Na DRSI in občini, ki sofinancirata 4,1 milijona evrov vredno obvoznico, so po besedah župana Marka Gasserja zaskrbljeni, saj se gradnja prepleta tudi z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi v sklopu projekta poplavne zaščite Železnikov, s katerim Direkcija RS za vode (DRSV) lovi roke za črpanje evropskih sredstev. Zaradi tega je ključno, da izvajalec Gorenjska gradbena družba takoj začne izvajati dela, je poudaril Gasser.

Po podatkih župana bo delno gradbeno dovoljenje za ureditev porečja Selške Sore na odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu, kjer je poleg protipoplavnih ukrepov predvidena še gradnja obvoznice na načrtovanem obrežnem zidu, pravnomočno v tem tednu. »Kljub temu bi izvajalec lahko v preteklih mesecih izvedel določena vzdrževalna dela v javno korist, med drugim oporna zidova od kulturnega doma proti Dermotovemu jezu, kar bo omogočilo tudi dokončanje protipoplavnih ukrepov na tem odseku.« Župan je opozoril, da bo DRSV v primeru, da projekt ureditve porečja Selške Sore ne bo končan pravočasno, moral vrniti evropska sredstva. Skupna vrednost projekta vključno z gradnjo zadrževalnika pod Sušo je dobrih 34 milijonov evrov, pri čemer je na voljo 18 milijonov evrov evropskih sredstev.

DRSI in občina sta pogodbo z izvajalcem podpisala julija lani, mesec kasneje so ga uvedli v delo. Dela na terenu se – razen porušitve ene stanovanjske hiše – še niso začela, in to kljub številnim pozivom inženirja in investitorja, ki se vrstijo že od septembra, je pojasnil župan. Za nameček je treba pred začetkom gradnje opraviti tudi nekatere monitoringe, ki terjajo določen čas, in organizirati gradbišče. »Vsekakor upamo, da bo izvajalec čim prej aktivno pristopil k izvedbi, gradnja mora biti končana julija prihodnje leto,« je dejal Gasser in pristavil, da bo o poteku gradnje najbrž znanega kaj več po današnjem sestanku na Gorenjski gradbeni družbi. Nanjo smo se z novinarskimi vprašanji že pred tednom dni obrnili tudi mi, a do včerajšnjega zaključka redakcije nismo prejeli odgovorov.