Podražitve vrtca tudi v Medvodah

Cene so se zadnjič spremenile pred skoraj štirimi leti. Novost je razvojni oddelek.

Medvode – Medvoški občinski svetniki so sprejeli predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah. Cene so se zadnjikrat spremenile maja 2019.

Mesečna cena na otroka za oddelek prvega starostnega obdobja bo po novem 609,48 evra, za oddelek drugega starostnega obdobja (homogeni in heterogeni oddelki) 424,24 evra, za kombinirani oddelek in oddelek tri- in štiriletnih letnih otrok 480,54 evra in za razvojni oddelek 1.143,61 evra. Cene so po novem višje od 15 do 19 odstotkov. Odstotek cene programa, ki ga plačajo starši, je odvisen od uvrstitve v dohodkovni razred. Uvedli so novo boniteto za starše – zdravstveno rezervacijo v višini petdeset odstotkov zneska, ki je določen z odločbo. Kot je pojasnila Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, je novi izračun cen potreben zaradi politike dvigovanja plač strokovnemu kadru zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Močno so porasle tudi cene surovin, energentov in embaliranja, ker močno vpliva na cene energije, prehrane in drugih storitev. V letu 2023 potrebujejo v delu za plače v povprečju za 35 odstotkov več kot v prejšnji ceni. Župan Medvod Nejc Smole je poudaril, da brez podražitev ne gre več. »Da je Vrtec Medvode lahko posloval uspešno, smo konec lanskega leta sklenili aneks v višini 150 tisoč evrov. To je bil čisti odhodek občinskega proračuna. V letošnjem letu pa že dvakrat za sto tisoč evrov.«

Novost v Vrtcu Medvode je možnost razvojnega oddelka, ki ga v enoti Smlednik nameravajo odpreti že 1. septembra, če bo za to izkazan interes. V ta namen so po skrajšanem postopku spremenili tudi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode.