Višji prihodki, a tudi izdatki

V Kranju so spremenili proračun za leto 2023, ki so ga potrjevali še pred skoraj poldrugim letom: višji so tako predvideni prihodki kot tudi odhodki. Odhodki presegajo 89 milijonov evrov.

Kranj – Kranjski mestni svetniki so pred dnevi potrdili rebalans mestnega proračuna za leto 2023. Proračun za letošnje leto je namreč (prejšnji) mestni svet sprejel že novembra 2021, odtlej pa je med drugim prišlo do zamika izvedbe nekaterih projektov, zaradi česar je konec lanskega leta na računu Mestne občine Kranj ostalo več denarja, kot so načrtovali pred poldrugim letom. Poleg tega sta se v tem času spremenili tudi oceni prihodkov in odhodkov. Načrtovani prihodki so se povečali predvsem zaradi višje povprečnine (za skupno 2,3 milijona evrov) in več davkov od premoženja (za 1,5 milijona evrov), na letošnje odhodke pa med drugim vplivata tudi dvig plač v javnem sektorju in podražitev energentov in gradbenega materiala ter storitev kot posledica ukrajinske krize, je pojasnil vodja občinskih financ Mirko Tavčar.

V rebalansu je tako za letos predvideno nekaj več kot 89 milijonov evrov izdatkov (prej 80,6 milijona evrov), proračunskih prilivov pa naj bi bilo po novem dobrih 72 milijonov evrov, medtem ko so jih v prvotnem proračunu načrtovali 68,2 milijona evrov. Ob tem je približno pet milijonov evrov ostalo neporabljenih iz lanskega proračuna, zaradi uravnoteženosti proračuna pa je predvideno še zadolževanje za največ 12 milijonov evrov.

Kot je opozoril Tavčar, je rebalans proračuna zastavljen precej optimistično, spremlja pa ga precej neznank. »Ne vemo, kakšna bo rast plač, ne kakšna bo inflacija in koliko bo rasel euribor, ki vpliva na naš kreditni potencial in potrebno odplačilo anuitet. Ne vemo, kakšna bo dohodnina za prihodnja leta. Vlada se je lotila tudi sprememb zakona o financiranju občin, spremenil naj bi se torej tudi sistem financiranja občin. Mestne občine vsaj že štiri leta opozarjamo vlado, da smo vedno bolj nedohranjene,« je povedal.