Sanirajo dva mostova

Kamniška Bistrica, Srednja vas – Občina Kamnik je pred dnevi začela sanacijo dotrajanega mostu pri žičnici za Kokrško sedlo v Kamniški Bistrici. Komunalno podjetje Kamnik bo leseni most odstranilo in zgradilo novo betonsko ploščo, v skladu z navodili gradbenega nadzornika. Gre za intervencijsko sanacijo, saj je konstrukcija mostu poškodovana do te mere, da ni mogoče zagotoviti varnega prehoda z vozili. V času gradnje bo veljala popolna zapora ceste, obvoza namreč ni moč vzpostaviti. Zato na kamniški občinski upravi vse obiskovalce prosijo, da upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo. Sanacija mostu pa poteka tudi v Srednji vasi v Tuhinjski dolini. Dela izvaja družba Žurbi Eko, ki bo izdelala armiranobetonski prepust v dolžini šest in širini 2,2 metra. Izvajalec bo brežine zavaroval s kamnito zložbo v betonu v skupni dolžini štiri metre. Vrednost investicije znaša dobrih 36 tisoč evrov. V času gradnje je vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.