Nova soseska bo umeščena na območje OPPN Partizan, ob glavni cesti skozi Jesenice pod stavbo TVD Partizan. / Foto: Nik Bertoncelj

Nova stanovanja na Jesenicah

Na Jesenicah pripravljajo vse potrebno za začetek gradnje dveh večstanovanjskih objektov v središču mesta, na območju pod TVD Partizan. Investitor bo Stanovanjski sklad RS, občina pa bo zemljišče komunalno opremila.

Župan Peter Bohinec: »Kot župana me zelo veseli, da nam je uspelo izvesti prvi korak k reševanju stanovanjske problematike na Jesenicah. Z njim bomo zagotovili nove stanovanjske in bivanjske prostore za naše mlade družine.«

Jesenice – Na Jesenicah bo Stanovanjski sklad RS v prihodnjih dveh letih zgradil dva večstanovanjska objekta s skupaj 46 stanovanji. Ta bodo javna najemniška, prednost pri najemu naj bi imeli mladi oziroma mlade družine. Nova soseska bo umeščena na območje OPPN Partizan, ob glavni cesti skozi Jesenice pod stavbo TVD Partizan. Zemljišče je že v lasti sklada, Občina Jesenice pa se je zavezala, da bo poskrbela za komunalno opremo. Tako bo zgradila cestno omrežje z razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacijo ter vročevodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Novi župan Peter Bohinec je pred dnevi že podpisal pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, izdelovalec bo podjetje Savaprojekt iz Krškega, vrednost pogodbe znaša 120 tisoč evrov.

Ko bo dokumentacija izdelana, bo Občina Jesenice takoj oddala vlogo za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo še letos. Za komunalno opremo imajo zagotovljen milijon evrov v občinskem proračunu. Istočasno z gradnjo komunalne infrastrukture naj bi potekala tudi gradnja stanovanjskih objektov. Sklad je namreč že izbral izvajalca za projektiranje stanovanjskih objektov in zunanje ureditve.

Direktor sklada Črtomir Remec je tako že napovedal, da bo gradnja 46 stanovanj na Jesenicah eden od projektov, ki jih bodo izvedli v prihodnjih dveh letih.