Potrjeni novi občinski svetnik, člani odborov

Kranjska Gora – Henriki Zupan je kot izvoljeni županji Občine Kranjska Gora prenehal mandat občinske svetnice. Svetniški mandat je s sklepom občinske volilne komisije, ki ga je na januarski seji potrdil tudi občinski svet, prešel na naslednjega kandidata nestrankarske liste Živimo v dolini Slavka Rabiča z Dovjega. Občinski svetniki so soglašali tudi s predlogi Komisije za mandata vprašanja, volitve in imenovanja za člane nadzornega odbora in še drugih občinskih odborov. Kot je pojasnil predsednik komisije Tomaž Petrovič, so pri imenovanju članov, kolikor je bilo mogoče, upoštevali kandidate vseh list in njihovo strokovno usposobljenost. Po odstopu Bogdana Janše iz sveta zavoda Triglavski narodni park so za nadomestnega člana potrdili Tomaža Petroviča, za člana sveta zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske pa z novim mandatom imenovali Blaža Vebra.