Dražja bo pomoč na domu

Kranjska Gora – Občina Kranjska Gora je od izvajalca, Doma dr. Franceta Bergelja Jesenice, prejela predlog dviga cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu zaradi povečanih stroškov dela, dviga minimalne plače, povišanja nadomestila za prehrano in materialnih stroškov. Po zadnjih podatkih to storitev uporablja 61 kranjskogorskih občanov. Predlog so kranjskogorski občinski svetniki obravnavali na nedavni seji in z njim soglašali. S prvim februarjem bo cena višja za 10,2 odstotka, kar znese 23,84 evra, od tega je subvencija občine 19,83 evra, cena za uporabnika pa 4,01 evra. Nekaj višja je cena na nedeljo, dan državnega praznika ali dela prost dan. Županja Henrika Zupan je ob tem pojasnila, da imajo uporabniki storitve pomoč na domu, ki ne zmorejo plačati svojega deleža, možnost oddati vlogo za oprostitev plačila na Center za socialno delo, občina pa jim potem priskoči na pomoč.