Prenova še zadnjega neobnovljenega dela Doma dr. Janka Benedika se je začela ta teden, končana pa bo, če bo šlo vse po načrtih, do poletja.

Obsežna prenova v Domu dr. Janka Benedika

Do poletja bodo popolnoma prenovili sobe v dveh nadstropjih dela stavbe, ki doslej še ni bil prenovljen, zamenjali obe dvigali in delno preuredili pritličje. Ta 1,8 milijona evrov vreden projekt z nepovratnimi sredstvi financira država.

Sobe bodo popolnoma prenovljene, vključno z vso električno, vodovodno in drugo napeljavo. Ko bodo dela v drugem nadstropju zaključena, bodo enako ponovili v tretjem nadstropju.

Radovljica – Z delovno akcijo, v kateri so v soboto v začasne prostore preselili 15 stanovalcev, se je začela prenova dela stavbe Doma dr. Janka Benedika Radovljica. Kot je povedal direktor Alen Gril, bodo v sklopu projekta popolnoma prenovili edini del doma, ki doslej še ni bil prenovljen, to je drugo in tretje nadstropje leta 1982 zgrajenega prizidka.

»Sobe, iz katerih smo v soboto v nadomestne, začasne prostore v pritličju preselili 15 stanovalcev, bodo popolnoma prenovljene, vključno z vso električno, vodovodno in drugo napeljavo, prestavljene bodo nekatere stene, nato pa prostori na novo prepleskani in opremljeni. Ko bodo dela v drugem nadstropju zaključena, bomo enako ponovili v tretjem nadstropju,« je povedal Gril.

Vzporedno bodo zamenjali obe domski dvigali, s katerima imajo že nekaj časa težave pri obratovanju. Čisto na koncu pa bodo delno preuredili tudi prostore uprave in fizioterapije v pritličju in na ta način zagotovili prostor za tako imenovano stalno rdečo cono, ki jih bodo uporabili, če se bo pokazala potreba za to.

Radovljiški dom za starejše občane ima prostora za 222 stanovalcev in v nasprotju s številnimi drugimi slovenskimi domovi za starejše, še vedno zagotavlja delovanje pri polnih kapacitetah. Trenutno namreč razpolagajo z zadostnim številom kadra, ki to omogoča.

Kot namreč poudarja direktor Gril, se v zadnjih letih, to je v obdobju, ko se je posebej pokazalo, da so ena od najpomembnejših pa tudi najobčutljivejših točk v sistemu zdravstva in socialne oskrbe prav kadri, še intenzivneje kot prej posvečajo vzpostavljanju dobrega kolektiva in ustvarjanju čim boljšega delovnega okolja za zaposlene.

Zadovoljen je, da v zadnjem obdobju niso beležili večjega odhoda zaposlenih, celo nasprotno, na njihove razpise se javljajo delavci iz drugih primerljivih zavodov.

Vesel je tudi prihoda novih moči na mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego ob koncu lanskega leta. Na to funkcijo je prišel Drago Loncnar, diplomirani zdravstvenik in magister zdravstveno-socialnega managementa, ki ima dolgoletne izkušnje na področju psihiatričnega zdravljenja. Slednje, poudarja Gril, mu pri delu predstavljajo izjemno dodatno kompetenco. Starejših z različnimi oblikami težav na tem področju je namreč iz leta v leto več, znanj in izkušenj med zaposlenimi pa še vedno primanjkuje.