Milijon evrov covidnih dodatkov

V Psihiatrični bolnišnici Begunje so po mnenju računskega sodišča zaposlenim preveč povprek delili covidne dodatke. Prejeli so jih tudi nekateri zaposleni v administraciji, ki niso ves čas delali v nevarnih pogojih.

Najvišje dodatke so lani v šestih revidiranih zavodih prejeli zdravniki, in sicer v znesku od 15.196 do 26.212 evrov.

Kranj – V Psihiatrični bolnišnici Begunje so v lanskem letu izplačali za dober milijon evrov covidnih dodatkov. Izplačali so jih vsem 177 zaposlenim, vsak od njih je v povprečju prejel 5873 evrov. Najvišji izplačani dodatek v bolnišnici je znašal 20.913 evrov. Pri tem pa so po mnenju računskega sodišča dodatke izplačevali preveč povprek, in sicer tudi zaposlenim v administraciji in za vse ure, ko so bili v službi, četudi niso ves čas delali v nevarnih pogojih. Računsko sodišče je zato bolnišnici izdalo mnenje s pridržkom.

Revizijo izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v letu 2021 so opravili v šestih javnih zdravstvenih zavodih. Ugotovili so, da so direktorji imeli različen pristop pri določitvi pogojev za priznanje dodatkov, zato so zaposleni na primerljivih delovnih mestih prejemali različno visoke dodatke.

V begunjski bolnišnici je tako direktor določil, da delo v nevarnih pogojih opravljajo vsi uslužbenci na vseh deloviščih ves čas prisotnosti na delu. Med njimi so bili tudi vsi delavci v administraciji in čistilke oziroma čistilke-strežnice.

Pri tem so na računskem sodišču ocenili, da je mogoče, da je bilo zdravstveno in negovalno osebje izpostavljeno nevarnim pogojem celoten delovni čas. A obenem so opozorili, da je bila izpostavljenost drugih javnih uslužbencev, predvsem v administraciji, manjša. Nekateri dodatki so bili zato izplačani neupravičeno.

Dodatki tudi za obravnavo na daljavo

Na računskem sodišču se strinjajo, da so bili zaposleni v zdravstvu nevarnim pogojem v času epidemije res izpostavljeni bolj kot v drugih dejavnostih. A kot opozarjajo, se je delo v zdravstveni dejavnosti v času epidemije tudi precej spremenilo, saj so bile mnoge obravnave pacientov opravljene na daljavo, po telefonu, veliko zdravstvenega programa je bilo odpovedanega, za dostop do zdravstvenih storitev je bilo treba izpolnjevati PCT-pogoj ... Zato prav vsi zaposleni v zdravstvu niso bili ves čas prisotnosti na delovnem mestu izpostavljeni nevarnim pogojem. Denar za financiranje dodatkov je zagotovila država v proračunu.

Računsko sodišče od Psihiatrične bolnišnice Begunje sicer odzivnega poročila ni zahtevalo, ker da so nepravilnosti odpravili že med revizijo.