Žirovniški svetniki z županom Leopoldom Pogačarjem / Foto: Tina Dokl

Za skupno dobro občanov

Minuli četrtek se je na konstitutivni seji sestal novi občinski svet Občine Žirovnica. Potrdili so mandate občinskim svetnikom ter že peti mandat županu Leopoldu Pogačarju.

Žirovnica – Na seji, ki jo je kot najstarejši svetnik vodil Zdravko Malnar, je predsednica občinske volilne komisije Gaja Gašperin podala poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in za župana. Pojasnila je, da je imelo na volitvah pravico glasovati 3750 volilnih upravičencev, od tega jih je glas oddalo 1785, kar je 47,60 odstotka. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število mandatov: Neodvisna lista za Žirovnica osem mandatov, po dva mandata Lista za vasi pod Stolom in SDS ter po en mandat NSi in SD. Na Neodvisni listi za Žirovnico je bil za svetnika izvoljen tudi Leopold Pogačar, vendar bo opravljal župansko funkcijo, ki s svetniško ni združljiva, zato so namesto njega na mesto svetnika imenovali Boruta Repa.

Člani, ki bodo v žirovniški občini odločali v mandatu od 2022 do 2026, so: Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan, Barbara Oman Bulovec, Izidor Jekovec, Meta Zupan, Zdravko Malnar, Nino Rejc in Borut Rep (Neodvisna lista za Žirovnico), Mojca Papler in Boštjan Noč (Lista za vasi pod Stolom), Benjamin Grubar in Tatjana Mulej (SDS), Vitomir Pretnar (SD) in Jurij Dolžan (NSi).

Pogačar, ki bo občino vodil že petič, je v svojem prvem nagovoru novoizvoljenih svetnikom dejal, da si bo še naprej prizadeval za razvoj občine in kvalitetno življenje v krajih pod Stolom. »Želim si, da bi delali za skupno dobro občank in občanov, da bi sledili njihovim željam in potrebam ter da bi nas pri razmišljanju in odločanju včasih vodila tudi zdrava kmečka pamet,« je poudaril Pogačar.

Na seji je bila imenovana še komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo Vanja Resman Noč, Izidor Jekovec, Borut Rep, Mojca Papler in Tatjana Mulej.