Na pregrado Završnica namestili elektronsko sireno

Breznica – Oktobra je pogodbeni izvajalec Savskih elektrarn na pregrado Završnica namestil elektronsko sireno. Namestitev je bila izvedena na podlagi predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter študije porušitve pregrade Završnica. Sirena je vključena v sistem javnega alarmiranja in je namenjena obveščanju ogroženega prebivalstva v primeru porušitve jezu ali drugega izrednega dogodka, ki bi lahko povzročil nekontroliran pretok vode čez zapornice. Preizkus sirene se bo izvajal vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri, in sicer z alarmnim znakom za prenehanje nevarnosti: enoličen zvok sirene, ki traja trideset sekund.