Kaja Beton, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Letos skokovit porast nočitev

V prvih devetih mesecih letošnjega leta v Radovljici beležijo skokovit porast števila gostov in nočitev, največ v kampih. Zavod za turizem pripravlja novo strategijo razvoja turizma, v kateri bo posebna pozornost posvečena trajnostnemu turizmu, obvladovanju rasti turističnega obiska in boljši infrastrukturi.

Od začetka leta do konca septembra so v vsej občini zabeležili 161.117 gostov, ki so ustvarili skupaj 428.685 nočitev, kar je 110 tisoč nočitev več kot v vsem predkoronskem letu 2019 oziroma trikrat toliko kot v letu 2015.

Radovljica – Zavod za turizem in kulturo Radovljica je pred kratkim na srečanju s turističnimi ponudniki predstavil podatke o turističnem obisku destinacije v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

Kot je povedala direktorica javnega zavoda Kaja Beton, so do konca septembra zabeležili 161.117 gostov, ki so ustvarili skupaj 428.685 nočitev (lani v enakem obdobju 183.583), kar je 110 tisoč nočitev več kot v vsem predkoronskem letu 2019 oziroma trikrat toliko kot v letu 2015.

Najvišji porast števila gostov in nočitev beležijo v kampih (59 odstotkov gostov in 76 odstotkov nočitev), na drugem mestu so apartmaji, sobe, hiše. Rast števila nočitev je opazna tudi na turističnih kmetijah ter pri drugih oblikah bivanja v naravi, upada pa v hotelih, penzionih in gostiščih. Med gosti so prevladovali Nemci – teh je bilo v letu 2019 četrtina, letos pa že tretjina. Povečuje se tudi delež domačih gostov, s predkoronskih dobrih 5 na letošnjega 7,2 odstotka.

Na javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica so z doseženim načeloma zadovoljni, a vidijo tudi še veliko priložnosti za napredek in razvoj ter prilagajanje spreminjajočim se razmeram v turizmu in svetu nasploh. Tako prav zdaj pripravljajo novo strategijo razvoja turizma v občini, ki bo temeljila na dosedanjih izkušnjah, trendih v turizmu ter pričakovanjih, željah in potrebah lokalne skupnosti.

Poleti so tako pravili krajšo anketo, v kateri so domačine spraševali, kakšen turizem si želijo. »Čeprav lokalna skupnost za zdaj še podpira turizem, saj se je kar 93 odstotkov anketiranih strinjalo oziroma zelo strinjalo s turističnim razvojem Radovljice, pa si v občini prebivalci želijo, da bi se v prihodnosti dal poudarek obvladovanju rasti turističnega obiska, boljši infrastrukturi in predvsem delovanju po načelu 'dobro za domačine, dobro za turiste',« ugotavljajo na zavodu za turizem.

Turistični ponudniki po drugi strani opozarjajo na omejeno in centralizirano ponudbo, pomanjkanje sodelovanja in kadrovsko podhranjenost, kot največjo grožnjo kakovostnemu turističnemu razvoju v prihodnosti pa vidijo netrajnostno delovanje in postopno uničevanje narave, tudi zaradi vse večje jakosti turizma, saj se obisk krajša in zgošča predvsem v poletni sezoni.

Oblikovanje strategije razvoja turizma v občini sicer še poteka, na zavodu pričakujejo, da bo končana do konca letošnjega leta.