V nedeljo bodo volivci odločali tudi o uveljavitvi novele zakona o dolgotrajni oskrbi. / Foto: Gorazd Kavčič

Novela zakona o dolgotrajni oskrbi

Referendumsko vprašanje: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022?

Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi je državni zbor sprejel na seji 21. julija. Z novelo zakona je spremenil časovnico izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je prejšnji sklic državnega zbora še v času vlade Janeza Janše sprejel konec leta 2021. V skladu s predlogom bi se zakon namesto 1. januarja 2023 tako začel izvajati 1. januarja 2024, aktualna vlada Roberta Goloba pa bi v vmesnem času pri­pravila nujne spremembe tega zakona in podzakonskih aktov.

Obstoječi zakon, sprejet decembra lani, ureja institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. Predvideva postopno uveljavljanje od 1. januarja 2023 naprej. Aktualna vlada pa meni, da je vsebina zakona pomanjkljiva in ne omogoča izvajanja v praksi, zato je potreben zamik izvajanja. Novela naj bi prinašala tudi dodatnih 30 milijonov evrov za boljše plače in dodatne zaposlitve v domovih za starejše občane, preprečili pa bi tudi, da bi breme zadnjega povišanja oskrbnin v domovih padlo na oskrbovance in njihove svojce, so pojasnili.

Zagovorniki referenduma so proti spremembam, ker bi šlo za zamik enega od najpomembnejših zakonov za državljane, za katerega so se prizadevali 20 let, prehodno obdobje po prvotnem zakonu pa je bilo dovolj dolgo za pripravo celovite uveljavitve zakona z letom 2023.

Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma je vložil SDS.