Državni poslanec Borut Sajovic (Gibanje Svoboda) / Foto: Gorazd Kavčič

Za

ZA novelo zakona o vladi

Referendum o tem, kako naj bo organizirana vlada, ne bo le prvi referendum na to temo v zgodovini Slovenije, ampak tudi svetovni unikum. Vsaka vlada si namreč sama določi organizacijo ministrstev, s katerimi bo učinkovito izpolnjevala svoje zaveze. V Gibanju Svoboda smo prepričani, da je sedanja razdelitev dela v resorjih zastarela, saj ni kos izzivom časa. Posamezna ministrstva so preobremenjena ali si pristojnost za reševanje problemov delijo z drugimi. Zato potrebujemo spremembo organizacije vlade. Z glasom ZA učinkovito vlado bodo nastala tri nova ministrstva. Skrbela bodo za zagotavljanje dostopnih stanovanj, soočanje s podnebnimi spremembami in energetsko krizo ter z razvojem družbe znanja in ustvarjanjem bolje plačanih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ministrstva bodo vitkejša in bolj odzivna, nastala bodo znotraj obstoječega finančnega načrta, brez dodatnih stroškov in kadrov. Je pa nenavadno, da nam domnevno bohotenje birokracije, kar je glavno sporočilo nasprotnikov zakona, najglasneje očita stranka SDS, ki je tik pred iztekom mandata svoje vlade v javni upravi svoje ljudi pospešeno zaposlovala za nedoločen čas.

ZA novelo zakona o RTV Slovenija

Z glasom ZA neodvisno RTV bomo prvič v zgodovini tega pomembnega javnega medija iz odločanja umaknili vpliv politike. Izbira programskih svetnikov in članov nadzornega sveta, ki sprejemajo za RTV najpomembnejše odločitve, je namreč od leta 2005 praktično v celoti prepuščena politiki. Ta trenutno imenuje kar 21 od 29 članov programskega sveta, nad njihovim delom pa ni nikakršnega zunanjega nadzora. Naš zakon uvaja nov svet RTV s 17 člani, v katerega politika ne bo imenovala niti enega člana več. V njem bodo med drugim sedeli predstavniki športa, invalidov, kulture, znanosti, zaposlenih ... Naš namen je torej, da politiko umaknemo iz odločanja na javni radioteleviziji in damo prostor stroki ter novinarstvu, ki mora ohraniti neodvisnost. Javna RTV Slovenija bo lahko le kot neodvisna in avtonomna služila interesom javnosti in ne interesom katerekoli politične stranke. Glas ZA na referendumu je zato glas ZA neodvisno RTV, med drugim pa tudi ZA kakovostne filme in nadaljevanke, ZA več slovenskega športa in še ZA mnogo več, kar mora javna radiotelevizija v svojem programu ponuditi javnosti.

ZA novelo zakona o dolgotrajni oskrbi

Novela zakona o dolgotrajni oskrbi vladi omogoča vzpostavitev učinkovite, kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe po meri uporabnikov. Ureditev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, je namreč pomanjkljiva in je brez obsežnih popravkov sploh ni mogoče izvajati, saj ne zagotavlja sistemskega finančnega vira za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Z začetkom njenega izvajanja pa 30 odstotkov sedanjih uporabnikov dolgotrajne oskrbe sploh ne bi doseglo praga upravičenosti in bi jim bile z novim letom obstoječe pravice do dolgotrajne oskrbe praktično odvzete, kar pomeni, da bi bila njihova oskrba prepuščena njihovim svojcem in lastnim finančnim zmožnostim. Zato lahko mirno trdimo, da je bil zakon prejšnje vlade zgolj slab poskus kupovanja volilnih glasov na škodo uporabnikov dolgotrajne oskrbe in njenih izvajalcev. Uveljavitev novele, ki jo je pripravila trenutna vlada, je nujna, ker zagotavlja, da brez oskrbe ne bo ostal noben od sedanjih upravičencev, in ker bo lahko vlada le tako obstoječi sistem nadgradila, tudi z zakonsko ureditvijo neinstitucionalnih oblik dolgotrajne oskrbe. Z glasom ZA bomo torej poskrbeli ZA dostojno starost – tudi v udobju lastnega doma.