Foto: Gorazd Kavčič

Danes lokalne volitve

Kranj – Danes potekajo lokalne volitve, na katerih volimo župane, občinske svetnike in v nekaterih občinah tudi člane sveta krajevne oziroma vaške skupnosti. Ob 7. uri se je v Sloveniji odprlo 3245 volišč, ki bodo odprta do 19. ure, do takrat velja tudi volilni molk. Izvajanje volitev opazuje tudi posebna opazovalna misija Kongresa regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope.

Župane volimo po večinskem sistemu, občinske svete pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Ker hkrati volimo župana, člane občinskega sveta ter tudi krajevnih, četrtnih ali vaških skupnosti, bodo volivci na volišču v roke prejeli več glasovnic. »Volivkam in volivcem zato svetujemo, da si vzamejo čas in glasovnice pozorno pogledajo oziroma preberejo navodila na glasovnici, saj je na lokalnih volitvah mogoče oddati tudi preferenčni glas,« svetuje Državna volilna komisija.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani na dan volitev po 20. uri.