Izplačali draginjski dodatek za otroke

Kranj – Včeraj so družinam prvič izplačali draginjski dodatek za otroke. Dodatek bodo družine prejele za vse otroke, za katere so upravičene do otroškega dodatka, in sicer v višini dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka, od najmanj 21 do največ 123 evrov. Višina je odvisna od dohodkovnega razreda. Izplačilo je avtomatično, kar pomeni, da vloge ni bilo treba oddati. Sledili bosta še dve izplačili. Vlada je draginjski dodatek za otroke sprejela z namenom, da bi v času draginje pomagala družinam. Dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.