Načrtovana dela so zdaj v začetni fazi, izvajalec ureja dostopne in delovne površine ter preusmeritveni nasip. / Foto: arhiv Direkcije RS za vode

Na Savi pri Šobcu obnavljajo rečni prag

Direkcija RS za vode je konec septembra na območju Kampa Šobec začela obnavljati poškodovani rečni prag, ki umirja tok Save Dolinke. Dela bodo zaključili do konca leta.

Vrednost del je nekaj manj kot pol milijona evrov, zaključili naj bi jih še do konca leta.

Lesce – V zadnjih dneh so nekateri obiskovalci ugibali, kaj se dogaja na Savi Dolinki ob Kampu Šobec. V izogib nesporazumom so konec tedna iz Kampa Šobec sporočili, da je država začela že dolgo načrtovano obnovo starega rečnega praga, ki je potreben, da umirja vodni tok. Investitor je Direkcija RS za vode.

»Prag pri Kampu Šobec predstavlja zaključni prag v osemdesetih letih izvedenih zavarovanj brežin struge Save Dolinke na odseku mimo kampa. Kamniti prag, dodatno stabiliziran s tirnicami, je bil že več let močno poškodovan, na več delih odnešen in je le delno opravljal svojo funkcijo stabilizacije nivelete vodotoka in podporo zavarovanj struge. Z ostanki konstrukcijskih elementov je bila ogrožena tudi varnost uporabnikov vodotoka, tako kopalcev z bližnjega kampa kot tudi plovba, ki je v poletnih mesecih na tem odseku struge precej aktualna,« je pojasnil Urban Ilc, vodja sektorja območja zgornje Save pri Direkciji RS za vode.

V okviru obnovitvenih del je tako predvidena je obnova stabilizacijskega objekta – pragu v obliki kamnite drče, dolge približno 12 metrov, in zaključene s kamnito-betonskim pragom. Objekt bo stabiliziran z lesenimi piloti in talnim pragom. Skledasta oblika profila zagotavlja omočenost dela struge tudi ob nizkih pretokih in boljše pogoje za prehodnost živim organizmom. Za zavarovanje in stabilizacijo struge bodo obnovili še zavarovanje desnega brega, leva brežina, torej brežina proti Kampu Šobec bo v celoti ohranjena v naravni obliki, je še pojasnil Ilc.

Načrtovana dela so zdaj v začetni fazi, izvajalec ureja dostopne in delovne površine ter preusmeritveni nasip, zahtevan zaradi nihajočih pretokov kot posledica obratovanja gorvodne hidroelektrarne, obnovljen pa je tudi že del zavarovanja levega brega.

Dela, ki so usklajena z vsemi deležniki, skladno s koncesijsko pogodbo izvaja izvajalec obvezne gospodarske javne službe urejanja voda na območju zgornje Save, je še pojasnil Ilc in dodal, da so o projektu predhodno obvestili tudi izvajalce rafting prevozov, ki se jim zahvaljujejo za razumevanje in uvidevnost, saj Savo vestno zapuščajo pred zaporo, postavljeno na lesen most, in ponovno vstopajo v vodo na koncu gradbišča. Obiskovalce Kampa Šobec pa prosijo, naj ne vstopajo na območje gradbišča, in opozarjajo na previdnost ob sprehajanju v bližini gradbišča.