Proti vandalizmu z videonadzorom

V dolini Završnice namerava Občina Žirovnica vzpostaviti sistem videonadzora, s čimer bi preprečili vandalizem, ki so ga bili v zadnjem času deležni parkirni avtomati in zapornice.

Breznica – Občina Žirovnica je letos v dolini Završnice vzpostavila sistem plačljivega parkiranja in odškodnine za uporabo gozdnih cest, zaradi česar je namestila parkirni avtomat, ki sprejema gotovino, in dve zapornici, eno v smeri Valvasorjevega doma, drugo pa v smeri Zelenice. Kot so pojasnili na septembrski seji občinskega sveta, je ta oprema pogosto tarča vandalizma in raznih nesreč, povzročenih iz malomarnosti. Zato so se z namenom zagotavljanja varnosti tako ljudi kot premoženja odločili, da uvedejo izvajanje videonadzora na javnih površinah. Sistem bo hkrati služil tudi za učinkovitejše odkrivanje morebitnih storilcev kaznivih dejanj in preprečevanje vandalizma.

Videonadzor bi izvajali na dveh lokacijah, in sicer pri parkomatu v Završnici in pri zapornici Zelenica. Pri parkomatu bosta na drogu javne razsvetljave nameščeni dve kameri. Ena bo usmerjena proti parkomatu, druga pa proti zapornici proti Valvasorjevem domu. Prav tako bo kamera nameščena na drogu javne razsvetljave pri zapornici Zelenica in bo usmerjena proti omenjeni zapornici. Videonadzor bodo izvajali 24 ur na dan vse dni v tednu, pri čemer bodo posnetki hranjeni 30 dni, po preteku tega obdobja pa bodo izbrisani. Namestitev nadzornih kamer je predvidena že letos.

Ker menijo, da je uvedba videonadzora na navedenih javnih površinah smiselna, so na občini pripravili sklep kot pravno podlago za izvajanje videonadzora, ki so ga žirovniški svetniki sprejeli. »Predlagani sistem videonadzora deluje neprekinjeno in s tem predstavlja orodje za izsleditev kršiteljev, predvsem pa je njegova dodatna vrednost preventivna funkcija, saj že njegova prisotnost odvrne potencialnega storilca kaznivega dejanja,« so med drugim zapisali v obrazložitvi.