Pred začetkom obnovitvenih del so na Jožamurki ojačali strešno konstrukcijo in oboke ter zaprli okenske odprtine, da so zaščitili stavbno pohištvo in notranjost paviljona.

Plečnikova paviljona pred obnovo zaščitili

Begunje – Plečnikova paviljona v Begunjah, Jožamurko in Brezjanko, so pred začetkom sanacije plazovite brežine, načrtovane za prihodnje leto, že zaščitili. »Izvedena je bila ojačitev strešne konstrukcije in konstrukcijskih obokov ter z zapiranjem okenskih odprtin zaščiteno stavbno pohištvo in notranjost prostora paviljona. Občina bo zaščitila še poškodovano streho na paviljonu Brezjanka, kjer je predvidena ojačitev kapne lege in začasna sanacija razbitih strešnikov,« so pojasnili na radovljiški občinski upravi. Vsa nadaljnja dela na obeh paviljonih bodo izvedena pod vodstvom Restavratorskega centra RS in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, še poudarjajo na občini. Restavratorski center za oba paviljona pripravlja konservatorski načrt, občina pa je naročila izdelavo statične presoje objekta paviljona Jožamurka in revizijo geotehničnega načrta sanacije brežine ob paviljonu.