Pretekli konec tedna so z grobim in finim asfaltiranjem sklenili obnovo cestne infrastrukture na Zgornjih Lazah. / Foto: arhiv Občine Gorje

Dela v gorjanski občini potekajo neprekinjeno

V gorjanski občini so zaključili obnovo ceste na Zgornjih Lazah, še vedno pa poteka zahtevna gradnja mostu čez reko Radovno, ki jo je zadnje deževje nekoliko oviralo.

Zgornje Laze – Pretekli konec tedna so z grobim in finim asfaltiranjem sklenili obnovo cestne infrastrukture na Zgornjih Lazah v dolžini 420 metrov. Izbrani izvajalec Gorenjska gradbena družba je gradbena dela začel izvajati konec avgusta, pogodbena cena je znaša slabih 82.000 evrov brez DDV. Investicija je bila financirana tudi s sredstvi iz 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so namenjena razvojnim naložbam v parkovnih občinah. Poleg izdelave novega asfalta so obnovili meteorni propust in dodatno izdelali ponikovalnico za odvajanje meteornih voda. Sočasno z obnovo voznih površin je potekala vgradnja cevi za izgradnjo optičnega omrežja investitorja Rune Enia.

Dela niso bila prekinjena

Trenutno v Krnici poteka še gradnja novega mostu čez reko Radovno, ki je bila ob zadnjem močnem deževju le nekoliko ovirana. Pred kratkim so zgradili še zadnjo podporno nogo, v desetih dneh pa bi lahko začeli že nadgradnjo. »Gre za zelo zahtevno gradnjo, ki poteka čez reko, zato so dela ob visoki vodi otežena, a niso bila prekinjena, ob tem si prizadevamo, da bodo izvedena kvalitetno. Sicer pa smo namestili nadomestni most, promet je nekoliko oviran, a prevoznost je zagotovljena,« je pojasnil gorjanski župan Peter Torkar.

Vrednost novega mostu, katerega gradnjo financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je ocenjena na 1,4 milijona evrov. Hkrati je Občina Gorje zagotovila sredstva v višini 160 tisoč evrov za izgradnjo infrastrukturnih elementov, kot so elektrika, vodovod in kanalizacija, ki bodo umeščeni v novi most.

Letos še trije odseki

Župan je povedal tudi, da jih do konca leta čaka še dokončanje gradbenih del na treh odsekih, in sicer dveh v Spodnjih Gorjah – na območju, ki se po domače imenuje Poljane, in še enem v Spodnjih Gorjah, na območju, imenovanem Graben. V vasi Podhom pa bodo gradnjo začeli predvidoma naslednje leto. »Potem bomo imeli v občini le še dva kraka, ki ju bodo morali obnoviti. En krak je na območju novega naselja v Spodnjih Gorjah, drugi pa v Zgornjih Gorjah za trgovino Mercator. Za oba pričakujemo, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili sredi leta 2023, dela pa bi predvidoma začeli leta 2024. Poleg tega moramo zagotoviti še kompletno infrastrukturno ureditev na območju Poljšice, tudi to načrtujemo v letu 2024,« je še dodal Torkar.