Udeleženci tradicionalnega kolesarskega izleta, ki ga Občina Radovljica že skoraj dvajset let organizira ob dnevu brez avtomobila, so se prvi zapeljali po prenovljenem odseku ceste ob Čebelarskega centra proti železniški postaji v Lescah / Foto: Gorazd Kavčič

Odprli novo kolesarsko povezavo

Na dobrega pol kilometra dolgem odseku med železniško postajo v Lescah in uvozom h Gorenjki so uredili kolesarski pas in pločnik. Slovesnost ob odprtju so povezali s tradicionalnim kolesarskim izletom ob dnevu brez avtomobila.

Prenovljena, zdaj šest metrov široka cesta ima obojestranski pomožni kolesarski pas in pločnik. Na odseku so uredili tudi meteorno in fekalno kanalizacijo ter javno razsvetljavo in obnovili vodovod.

Lesce – V sklopu aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti so v sredo tudi uradno predali namenu novozgrajeno kolesarsko povezavo v Lescah, ki so jo simbolično odprli udeleženci že 19. kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila.

Na dobrega pol kilometra dolgem odseku Železniške ulice in Rožne doline, med železniško postajo v Lescah in uvozom h Gorenjki, je Občina Radovljica na novo uredila šest metrov široko cesto z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom in pločnikom.

Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, so v sklopu prenove uredili tudi meteorno in fekalno kanalizacijo ter javno razsvetljavo in obnovili vodovod. Pogodbena vrednost del znaša 750 tisoč evrov.

Župan Ciril Globočnik je na priložnostni slovesnosti ob odprtju pojasnil, da ureditev tega odseka predstavlja drugi del projekta ureditve kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v Lescah.

Lani je bila tako v okviru prve od dveh faz tega projekta že zgrajena kolesarska povezava ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami. Ocenjeni stroški izvedbe celotnega projekta so ob prijavi znašali dva milijona evrov, pri čemer 1,4 milijona prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

Občina Radovljica je sicer tudi letos v okviru Evropskega tedna mobilnosti predstavila naložbe v kolesarske steze in pločnike ter uvedene ukrepe za umirjanje prometa, ki prispevajo tako k trajnostni mobilnosti kot prometni varnosti.

Med vsakoletnimi aktivnostmi ob dnevu brez avtomobila pa so tudi tokrat organizirali priljubljeni kolesarski izlet po približno 15- kilometrski trasi, speljani po ravninskem območju občine: od Lesc do Hraš, Studenčic, po cesarski cesti do Zapuž in Begunj ter skozi Dvorsko vas, Zgornji Otok, Gorico in Vrbnje v Radovljico. Izlet so udeleženci, letos jih je bilo več kot šestdeset, tradicionalno zaključili z druženjem na javnem biodinamičnem vrtu pri radovljiški osnovni šoli.