Dušan Brekič, častni občan občine Medvode / Foto: Peter Košenina

V razvoju občine pustil pečat

Dušan Brekič je novi častni občan Občine Medvode. V njenem razvoju je pustil neizbrisen pečat. Družbeno odgovoren je bil že kot najstnik.

»Priznanje mi pomeni ogromno, je priznanje tudi vsem tistim, ki so toliko let na raznih področjih nesebično sodelovali z mano. Vodi me želja storiti nekaj dobrega, koristnega. Kolikor mi bo zdravje dopuščalo, bom še naprej aktiven, še posebej v planinstvu, da starejšim pokažem, kaj vse ima Slovenija.«

Dušan Brekič je doma v Goričanah. Rodil se je leta 1939 v Dalmaciji, blizu Zadra. Že kot najstnik je bil družbeno odgovoren in se udeležil petih mladinskih delovnih brigad. Šolal se je v Ljubljani, kjer je leta 1963 diplomiral na Ekonomski fakulteti ter kot ekonomist večino delovne dobe delal na vodilnih položajih v gospodarstvu in politiki. Kljub odgovornemu poklicnemu delu pa je vedno našel čas tudi za širšo družbeno aktivnost.

V Medvode je prišel leta 1974. Izvoljen je bil za predsednika sveta Krajevne skupnosti Medvode, po ustanovitvi novih krajevnih skupnosti za predsednika sveta Krajevne skupnosti Vaše - Goričane in kasneje Skupnosti krajevnih skupnosti Medvode. V letih od 1981 do 1985, ko je bil predsednik Izvršnega sveta Občine Ljubljana Šiška, so Medvode dobile novo osnovno šolo, vrtec, zdravstveni dom in še nekaj manjših objektov iz projekta Samoprispevek v Ljubljani. Zgrajena je bila tudi nova policijska postaja. Pri vseh teh investicijah je aktivno sodeloval. Po njegovi zaslugi je kmalu po odprtju gorenjske avtoceste asfaltno prevleko dobila tudi cesta od Medvod do Stanežič. Pomagal je številnim medvoškim podjetnikom in kmetijcem, bil član nadzornega sveta LPP, en mandat pa tudi direktor Tovarne celuloze in papirja Goričane. Po ustanovitvi Občine Medvode je bil izvoljen za člana občinskega sveta ter bil vseskozi aktiven član sveta in njegovih organov. Med drugim je postal tudi medvoški arbiter v Komisiji za razdelitev premoženja bivših ljubljanskih občin. Sprejet in uveljavljen je bil njegov predlog delitvene bilance, ki je bil za Medvode najbolj optimalen. Ob zaključku aktivnega dela je bil vodja oddelka za proračun in finance v Občinski upravi Občine Medvode ter zadolžen za razvoj drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma.

Tudi področje prostovoljstva in družbenih dejavnosti dolga desetletja ni ostalo brez njegovega prispevka. Med drugim je bil predsednik DPD Svoboda Medvode, dvajset let predsednik Planinskega društva Medvode, štiri leta načelnik gospodarskega odseka, danes pa je član upravnega odbora. Več kot dvajset let je planinski vodnik z licenco. Dolga leta je bil član organizacijskega odbora priljubljenih Veteranskih smučarskih tekem. Že trinajsto leto vodi tudi planinsko sekcijo v Društvu upokojencev Medvode. Za delo v društvu mu je Mestna zveza upokojencev Ljubljana podelila priznanje odličnosti. Da je njegovo delo na področju planinstva zares uspešno, dokazuje plaketa Občine Medvode, ki jo je planinsko društvo prejelo predvsem za rezultate v času njegovega opravljanja funkcij, in v letu 2021 najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije za zasluge v planinstvu – svečano listino.