Vodo iz Peričnika bodo nehali klorirati

Namesto kloriranja bodo uvedli UV-dezinfekcijo, projektna dokumentacija je že izdelana.

Ob tem so strokovnjaki geološkega zavoda predlagali, naj na Jesenicah proučijo možnost nadomestnega napajanja iz vodnega vira v predoru Karavanke, s katerim bi v času, ko je voda iz Peričnika motna, oskrbovali občane. Kot poudarjajo, je glede na raziskave vodni vir iz predora Karavanke zelo čist, brez bakterij.

Jesenice – Na Jesenicah imajo že dalj časa težave s pitno vodo iz zajetja Peričnik; ob vsakem večjem deževju jo je namreč treba prekuhavati, saj je motna, vzorci pa so mikrobiološko neskladni. Javno komunalno podjetje Jeko je zato pred skoraj dvema letoma uvedlo dezinfekcijo s hipokloritom, po domače so vodo začeli klorirati, kar je naletelo na precej ogorčenja med občani. Še pred leti so se namreč na Jesenicah lahko pohvalili, da pijejo eno najboljših vod v državi.

Na Občini Jesenice so zato začeli iskati vzroke, zakaj prihaja do tako pogostega kaljenja vodnih virov. Tako so predlani pri Geološkem zavodu naročili izdelavo hidrogeološke študije, v sklopu katere so opravili tudi več vrtin. Izsledki raziskav so zdaj znani in na zadnji seji občinskega sveta sta jih predstavila dr. Luka Serianz iz Geološkega zavoda Slovenije in Matjaž Pezdir iz javnega komunalnega podjetja Jeko. Kot izhaja iz končnega poročila, se ob obilnejšem deževju dvigne vodostaj Triglavske Bistrice in površinske vode vdirajo v sedimente v bližini zajetij, kar povzroči motnost in vdor koliformnih bakterij. Gre za bakterije, ki so sicer naravno prisotne v okolju in so posledica gnitja organskih snovi, denimo listja, zato je praktično nemogoče, da bi locirali vir, kje te bakterije nastajajo, je dejal Serianz. Zato so predlagali dva ukrepa, in sicer vzpostavitev peščene filtracije in UV-dezinfekcije. Ta naj bi nadomestila sedanjo dezinfekcijo s hipokloritom. Občina Jesenice je projektno dokumentacijo za vgradnjo UV-dezinfektorja že pridobila, prav tako služnosti lastnikov zemljišč na trasi cevovoda. V kratkem bo objavljeno tudi javno naročilo za izbor izvajalca del. A dela bodo morala biti prilagojena pogoju, po katerem se v strugo Bistrice zaradi varstva habitata ne sme posegati v času od 1. oktobra do 28. februarja.

Na ta način računajo, da bodo lahko odpravili stalno dezinfekcijo sistema s hipokloritom, delno pa bodo odpravili tudi ukrep prekuhavanja ob manjših prekoračitvah motnosti vodnega vira, so pojasnili na Občini Jesenice. Poleg tega projektna dokumentacija predvideva obnovo odseka vodovoda med glavnim jaškom za vgradnjo UV-dezinfektorja in jaškom za vzdrževanje tlaka.

Občina je z nedavnim sprejetjem rebalansa zagotovila tudi dodatni denar za sanacijo, tako je v proračunu na voljo 625 tisoč evrov.