Pogodbo za gradnjo državne ceste Hotemaže–Britof naj bi podpisali še v tem mesecu. / Foto: Gorazd Kavčič

Pogodba podpisana še avgusta?

Podpis pogodbe za izgradnjo težko pričakovanje ceste Hotemaže–Britof se nekoliko zamika zaradi usklajevanj med Občino Šenčur in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ob tem pa šenčurski župan Ciril Kozjek zagotavlja, da bo pogodba podpisana še v avgustu.

Državna cesta Kranj–Hotemaže bo razbremenila prometne tokove Kranja in Šenčurja ter okoliških krajev.

Britof – Glavni investitor gradnje državne ceste Hotemaže–Britof je Ministrstvo RS za infrastrukturo, občine, po zemljiščih katerih bo potekala cesta, bodo pri tem dolžne financirati javno razsvetljavo ter gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje. K temu sta se Mestna občina Kranj (MOK) in Občina Šenčur zavezali s podpisom pogodbe z DRSI leta 2013, ki je bila osnova za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Od skupnega zneska naj bi Mestna občina Kranj prispevala 162.518,35 evra, Občina Šenčur pa 928.810,36 evra.

Sofinancerske pogodbe niso pričakovali

Občina Šenčur je sredi junija prejela v podpis pogodbo med naročnikom Ministrstvom za infrastrukturo, sofinancerjema Mestno občino Kranj in Občino Šenčur ter izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo, ki bo ta odsek ceste zgradila za nekaj več kot 5,6 milijona evrov. »Z Direkcijo RS za infrastrukturo še usklajujemo višino sofinanciranja in določila pogodbe. Po končanih usklajevanjih bomo vsi deležniki v Medgeneracijskem centru v Šenčurju podpisali pogodbo, to naj bi se zgodilo še avgusta letos,« so pojasnili na Občini Šenčur, kjer sofinancerske pogodbe niso pričakovali, saj so bili prepričani, da občina pri gradnji ne bo nosila nobenih stroškov. Dodali so še, da se bo izvajalec s pogodbo obvezal, da bo dela dokončal v skladu s terminskim planom izvajanja del, v 750 dneh od uvedbe v delo.

Razbremenitev prometa

V MOK so zadovoljni, da bo po skoraj štiridesetih letih vendarle prišlo do izgradnje manjkajočega odseka državne ceste Kranj–Hotemaže, ki je v državnih načrtih že od leta 1985. Odsek bo izjemnega pomena tudi zaradi dejstva, da se bo nanjo navezoval načrtovani avtocestni priključek Kranj sever, za izgradnjo katerega si na MOK zadnja leta aktivno prizadevajo. »Projekt bo namreč občutno razbremenil promet in izboljšal prometno varnost v Kranju in širši okolici. V pripravi je državni prostorski načrt in upamo, da bodo vse nadaljnje aktivnosti potekale po načrtih in bi se lahko postopki za gradnjo začeli v letu 2025,« so še pojasnili na MOK.