Spodbude za zaščito živali na paši

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je ob koncu julija izdala odločbe kmetijskim gospodarstvom o dodelitvi finančnih podpor za naložbe, ki so namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi. Za naložbe v ureditev pašnikov z visokimi premičnimi varovalnimi elektro mrežami in nepremičnimi elektro ograjami na območjih pojavljanja medveda in volka je prejela skupno 21 vlog, od tega je 15 odobrila nekaj manj kot za en milijon finančnih podpor. Štirim vlagateljem je izdala zavrnilne odločbe, dvema pa sklepa o ustavitvi postopka. Na razpisu so lahko kandidirale tudi majhne kmetije.