Organizatorji letos pričakujejo okrog osemsto obiskovalcev, velik del predstavljajo tudi mladi iz tujine. / Foto: arhiv organizatorja

Festival vznemirja nekatere prebivalce

V teh dneh v Spominskem parku Udin boršt poteka Drops festival, ki vznemirja nekatere prebivalce okoliških vasi. Med drugim opozarjajo na kaljenje miru, onesnaževanje narave in ogroženo varnost domačinov. Ob tem Bor Košnik, glavni organizator, zagotavlja, da prireditev poteka v skladu z ukrepi za zaščito narave, udeležencev in domačinov.

Za varnost udeležencev Drops festivala skrbijo profesionalni varnostniki, društveni reditelji, zdravstveni delavci, reševalci iz vode ter gasilci.

Drops festival je festival moderne plesne in eksperimentalne glasbe, kjer potekajo različne umetniške delavnice, delavnice joge ter ekološkega ozaveščanja.

Tenetiše – Kot so v sporočilu, ki smo ga pred kratkim prejeli v uredništvo, zapisali krajani Mlake in Tenetiš, hrupna elektronska glasba kali njihov spanec, poleg tega jih skrbi za varnost domačinov, nekateri si namreč v teh dneh ne upajo v gozd na sprehod. »Bojimo se kriminala, saj se takšen dogodek odvija v bližini naših hiš, po opažanju ljudi pa je vidno, da je tam prisotna najrazličnejša populacija,« so zapisali.

Obenem domnevajo, da organizator za izvedbo prireditve ni pridobil vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, udeleženci pa naj bi na območju kampirali na črno, ob tem pa kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti kurili odprt ogenj v naravi. »Kampiranje se izvaja brez ustrezne oskrbljenosti s sanitarijami in prhami, kar se vidi v gozdu, kjer je vedno več fekalnih odpadkov in smeti,« so opisali krajani, ki se sprašujejo, kdo skrbi za red in mir na prireditvi. »Končno vprašanje pa je, kako je Mestna občina Kranj sploh podala soglasje za takšen dogodek, saj poteka sredi kulturno-zgodovinskega parka Udin Boršt,« so dodali krajani ob mnenju, da bi bilo treba soglasje občine preklicati.

Pridobili vsa dovoljenja

Drops festival letos med 12. in 21. avgustom že četrtič poteka na območju Udin boršta pod okriljem Društva Šenčurativa. Kot je pojasnil Bor Košnik, zastopnik društva in glavni organizator, prireditev poteka izključno na travniških območjih, ki so izvzeta iz varstvenega režima odloka o Spominskem parku Udin boršt. »Na Upravni enoti Kranj smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za izvedbo prireditve in tudi za kampiranje skladno s predpisano zakonodajo in ob upoštevanju vseh deležnikov,« je poudaril Košnik in dodal, da vselej poskrbijo tudi za izredne ukrepe za zaščito narave, ki so kot pogoj navedeni v dovoljenju za prireditev. »Kurjenje na prireditvi je že vsa leta strogo prepovedano, na kar opozarjamo s tablami. V treh letih pa nismo imeli nobenega primera nespoštovanja te prepovedi,« je dejal.

Kot je pojasnil, je dogajanje od prvih objektov okoliških vasi oddaljeno več kot tisoč metrov zračne razdalje. »V času prireditve postavimo tudi zvočne ograde, da ne bi prišlo do negativnih vplivov na okolje. Vedno zagotovimo dovolj kemičnih stranišč, ki so redno čiščena. Postavljene imamo tudi prhe, za potrebe katerih vodo pripeljemo, odpadno vodo pa zbiramo in odvažamo. S kakršnim koli fekalnim onesnaženjem območja, ki bi bilo posledica prireditve, nisem seznanjen,« je dodal.

Nepravilnosti ni bilo

Med drugim je Košnik še poudaril, da doslej pristojni organi niso ugotovili nobenih nepravilnosti, kaznivih dejanj ali prekrškov, do katerih bi prišlo na prireditvi ali v njeni okolici. »Na podlagi prijave smo sicer lani dobili obisk inšpekcije, ki pa ni ugotovila nobenega onesnaženja,« je povedal Košnik in zagotovil, da so udeleženci festivala mirni, nemoteči in ozaveščeni glede narave. »To potrjuje tudi dejstvo, da je varnostna služba, ki varuje prireditev, v svojem poročilu navedla, da gre za eno najbolj zgledih prireditev v Sloveniji in da so obiskovalci prijazni tako do drugih obiskovalcev kot do osebja, ki skrbi za prireditev,« je še dodal.