Na mestu sedanje štirisedežnice Vitranc 1 bo krožna kabinska žičnica

Denar za krožno kabinsko žičnico

Nepovratna sredstva za projekt krožne kabinske žičnice Vitranc 1 v Kranjski Gori in še nekaj dodatnih turističnih produktov

Kranjska Gora – Podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora bo prejelo sofinancerska sredstva za nadaljnje vlaganje v žičniško infrastrukturo, »Te odločitve ministrstva smo izredno veseli in smo zanjo hvaležni,« so sporočili iz RTC Žičnice Kranjska Gora. Podjetje se je na razpis prijavilo s projektom krožne kabinske žičnice Vitranc 1, ki bo potekala po obstoječi trasi sedežnice Vitranc 1. Projekt je skupno z dodatnimi turističnimi produkti vreden malo več kot 12 milijonov evrov, približno osem milijonov evrov bo sofinanciranih. »Za podjetje predstavlja zamenjava obstoječe sedežnice za krožno kabinsko žičnice veliko prednost, izboljšanje kvalitete prevozov in predvsem skrajšanje časa vožnje od vstopne do izstopne postaje. Za uporabnika pa je prednost take naprave poleg hitrosti vožnje predvsem varnejše in udobnejše vstopanje in tudi izstopanje.« Kot so še povedali, podrobnosti realizacije še niso znane, ker še čakajo dokumentacijo ministrstva. »Dodatni produkti bodo park za plezanje (adrenalinski park), t. i. mountain karting in pa na vrhu Vitranca plato za padalce,« so še pojasnili v RTC Žičnice Kranjska Gora. Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je povedal, da bodo omenjene nove investicije pomenile dodano vrednost za destinacijo Kranjska Gora. Kot je še dodatno pojasnil, gre v obnovo Mojčin dom na Vitrancu, upa pa, da se uredi tudi sosednji dom na Vitrancu, ki je že dolgo zaprt.

Nepovratna sredstva za vlaganje v smučišče Kranjska Gora in dodatne turistične produkte so pridobljena iz naslova javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.