Novi vodohran Alpina v Kranjski Gori zmogljivosti šeststo kubičnih metrov naj bi bil zgrajen do konca letošnjega leta. / Foto: Arhiv Občine

Sofinancirana milijonska investicija

Občina Kranjska Gora je oddala prijavo na javni razpis in za izvedbo projekta izgradnje vodohrana Alpina v vrednosti nekaj več kot milijon evrov pridobila sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 440.500 evrov.

Kranjska Gora – Izgradnja vodohrana Alpina v Kranjski Gori je eden izmed pomembnih projektov, ki jih bo Občina Kranjska Gora izvedla še letos. Vodohran – zbiralnik pitne vode, ki zadržuje rezervo vode, stabilizira tlačne razmere in izenačuje nihanje porabe – bo omogočil izboljšano delovanje vodovodnega sistema in zanesljivejšo oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Izbrani izvajalec podjetje Semago iz Tržiča je začel delati takoj po koncu zimske sezone, gradnja vodohrana pa bo predvidoma zaključena v decembru letos.

Kot so sporočili po pridobitvi sofinanciranih sredstev, je eden izmed večjih izzivov v občini zagotavljanje kvalitetne in stalne oskrbe s pitno vodo, tudi v konicah porabe. Zato občina stalno vlaga v izgradnjo lokalne komunalne infrastrukture, namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja. Med tovrstne službe sodi tudi gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.

»Šeststo kubičnih metrov velik vodohran bo eden največjih, narejenih v naši okolici, in bo velikosti štirih sedanjih vodohranov. Ohranili bomo tudi obstoječega, 150-kubičnega. Prepričan sem, da je skoraj osemsto kubičnih metrov vode zagotovilo za naslednjih nekaj rodov za vodo na območju celotnega naselja Kranjske Gore in zraven še Gozda - Martuljka, ki je povezan na isti vodni vir,« je povedal župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat.

Evropska unija je za blažitev gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi covida-19 ter v podporo okrevanju in odpornosti evropskih gospodarstev vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost. Finančna podpora je namenjena predvsem pospešenemu izvajanju trajnostnih reform in naložb. Na osnovi načrta ukrepov, ki jih je pripravila Republika Slovenija, je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot deset tisoč prebivalcev.