Participativni proračun uspešno izvajajo na Jesenicah, kjer so občani kot enega od 21 projektov izglasovali tudi ureditev fasade Gledališča Toneta Čufarja. / Foto: Nik Bertoncelj

So župani izpolnili obljubo

Participativni proračun izvajajo tudi v občinah Bohinj, Jesenice, Kranj, Medvode, Radovljica in Škofja Loka. Nekaj županov pa obljube, da bodo participativni proračun uvedli, ni držalo.

Participativni proračun po podatkih inštituta izvaja 39 od 212 slovenskih občin.

Kranj – Na inštitutu Danes je nov dan so pred lokalnimi volitvami leta 2018 vse županske kandidate (bilo jih je 275) pozvali k izvedbi participativnega proračuna. Po štirih letih je svojo obljubo izpolnilo le 24 od 56 izvoljenih županj in županov, ki so se k temu zavezali, so sporočili z inštituta. Kot so poudarili, gre pri tem za eno najpomembnejših oblik neposrednega vključevanja občanov v delo lokalne samouprave, ki prinaša številne pozitivne učinke.

Šest gorenjskih županov držalo obljubo

In v katerih gorenjskih občinah so kandidati, ki so leta 2018 postali župani in zdaj zaključujejo mandat, držali obljubo in participativni proračun izvajajo? Po podatkih inštituta so to občine Bohinj, Jesenice, Kranj, Medvode, Radovljica in Škofja Loka.

Kot so zapisali na inštitutu, pa trije gorenjski župani, ki so se pred volitvami zavezali k izvedbi participativnega proračuna, obljube niso držali, in sicer župani Domžal, Preddvora in Žirovnice.

Nejasnost pri Žirovnici

Pri tem se glede Žirovnice pojavlja nejasnost, saj smo tudi v našem časopisu večkrat pisali, da v žirovniški občini participativni proračun izvajajo in vsako leto uresničijo en izbrani projekt. A kot je pojasnil Nejc Horvat z inštituta, Občina Žirovnica sicer izvaja participativni proces, v katerem se z občankami in občani posvetuje glede izvedbe projektov v lokalnem okolju, in sicer preko tako imenovanih vaških odborov.

»A pri tem ne gre za participativni proračun. Ključno pri participativnem proračunu je, da v tem procesu soodločanja javnosti ne sme biti nobenega posrednika – niti tistega, ki podaja predloge, niti tistega, ki odloča, ali bodo predlogi dejansko izvedeni. V Žirovnici končne predloge podajo vaški odbori, izbere pa jih komisija, ki jo imenuje župan,« je dejal. Pri participativnem proračunu predlagatelju oziroma predlagateljici projekta za izvedbo ni treba pridobiti podpore župana oziroma občinskih funkcionarjev, ampak podporo drugih občank in občanov, je poudaril Horvat.

»Proces, ki ga izvajajo v Občini Žirovnica, sicer pozdravljamo, saj vsako vključevanje javnosti v delo občine in izvedbo projektov v lokalnem okolju prinaša pozitivne učinke, a ga ne smemo označiti kot participativni proračun,« je še dodal Nejc Horvat.

Participativni proračun v čim več občin

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela javnih sredstev za izvedbo projektov v lokalnem okolju neposredno odločajo občani, ki projekte predlagajo in o njih glasujejo. Na inštitutu si želijo, da bi ga uvedli v čim več občinah.