Baročni vodnjak, imenovan Fontana di Trevi / Foto: Maša Likosar

Antični Rim na vsakem koraku

Ena najbolj obiskanih antičnih arhitekturnih znamenitosti Rima je nedvomno Kolosej, ki ga je med letoma 70 in 72 začel graditi rimski cesar Vespazijan, po njem je dobil tudi prvotno ime Flavijev amfiteater – Vespazijan je bil namreč ustanovitelj dinastije Flavijcev. Velja za največji antični amfiteater, ki je lahko sprejel več kot petdeset tisoč ljudi. Poleg gladiatorskih iger so tu potekali tudi lovi na živali, usmrtitve in celo pomorske ladijske bitke. Čeprav sta bili zaradi vandalizma, požarov in potresov uničeni skoraj dve tretjini Koloseja, je še danes ena najbolj obiskanih znamenitosti Italije.

Med najbolj ohranjenimi rimskimi zgradbami pa je Panteon, ki je bil vselej v uporabi in danes služi kot cerkev, posvečena sveti Mariji in mučencem. Sprva je bil sicer poganski tempelj, posvečen vsem rimskim bogovom, na začetku sedmega stoletja pa so ga spremenili v katoliško cerkev. Panteon je znan po ogromni kupoli premera 43,2 metra, njen vrh pa je od tal oddaljen 43,2 metra. Na vrhu kupole je odprtina, imenovana okulus (oko Panteona), ki je edini vir svetlobe v zgradbi.

Srce antičnega Rima je bil forum (trg), ki se je razširil med Kolosejem, Kapitolskim gričem in Palatinskim gričem. Predstavljal je središče političnega, verskega in komercialnega življenja starega Rima. Na ogled so nekatere najstarejše ruševine, kot so templji in svetišča, vključno z ostanki marmorja iz bazilike Emilije, kurije, kjer so se sestali rimski senatorji, in rostra, velika ploščad, na kateri so govorili rimski govorci.

Med rimskimi znamenitostmi si je nujno ogledati tudi baročni vodnjak, imenovan Vodnjak Trevi (Fontana di Trevi), kamor obiskovalci po starem izročilu čez ramo vržejo kovanec, s čimer naj bi si zagotovili vrnitev v večno mesto.

(Se nadaljuje)