Na krajšem odseku regionalne ceste na Studenu so zgradili nov oporni zid, pločnik ter fekalno in meteorno kanalizacijo. / Foto: Ana Šubic

Na Studenu zgradili pločnik in oporni zid

Podporni zid na tem odseku je bil povsem dotrajan, pločnik pa zelo ozek.

Železniki – Gradnja opornega zidu in pločnika na krajšem odseku regionalne ceste na Studenu v Železnikih je v glavnem končana; izvajalce iz Gorenjske gradbene družbe čaka še nekaj manjših ureditev. Podporni zid na tem odseku je bil povsem dotrajan, pločnik pa zelo ozek. V okviru investicije, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo, je Občina Železniki sočasno uredila še meteorno in fekalno kanalizacijo.

Investicija je bila sprva ocenjena na 143 tisoč evrov, od tega naj bi jo s 44 tisoč evri sofinancirala občina, a so odsek urejanja s prvotnih 25 metrov po doseženem dogovoru z lastnikom sosednjega zemljišča podaljšali še za približno deset metrov.

»Končnega obračuna še nismo dobili, delež občine pa bo nekaj višji, ker smo zgradili več pločnika, kot je bilo predvideno,« je pojasnil Rok Pintar z Občine Železniki.