Na Sovodnju so minuli petek tudi uradno odprli energetsko sanirano šolsko stavbo (od leve proti desni): Izidor Selak, Milan Čadež, Milka Burnik in predsednik KS Sovodenj Stanko Bajt. / Foto: Tina Dokl

Ob dvestoletnici šolo "pomladili"

Na Sovodnju so minuli petek zaznamovali dvestoletnico šolstva v tamkajšnjih krajih. Ob tej priložnosti so tudi uradno odprli energetsko sanirano šolsko stavbo na Sovodnju.

Zgodovina šolstva na Sovodnju in okolici se je začela pisati pred dvesto leti, ko je župnik Matija Čibej uredil zasilno šolo v novem župnišču v Novi Oselici in enkrat na teden začel poučevati otroke. Zaradi bližine rapalske meje so leta 1925 šolanje otrok prestavili na Sovodenj, kjer so gostovali po domovih in v sokolskem domu. Leta 1937 so začeli graditi novo šolsko stavbo, v kateri se je pouk začel jeseni 1938. leta. V letih 2019 in 2020 so 83 let staro stavbo temeljito energetsko obnovili – dobila je novo streho, okna in nekaj vrat, poskrbeli so tudi za toplotno izolacijo ter posodobili ogrevalni sistem in električno napeljavo. Obnovili so še sanitarije in kuhinjo, v šolske prostore pa pripeljali dobro internetno povezavo, je zadovoljna vodja Podružnične šole Sovodenj Milka Burnik.

Nad častitljivo dobo, s katero se ponaša šolstvo na Sovodnju, je navdušen tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. "Tu se pouk potekal že bistveno prej kot v drugih krajih v naši občini." Že v času gradnje šolske stavbe na Sovodnju pa je bilo po njegovih besedah jasno, da gradijo na zelo nestabilnem terenu, in leta 2012 jim je obilo skrbi povzročil plaz, ki se je sprožil pod šolo. Takrat so poskrbeli za dolgoročno sanacijo terena s pilotno steno, ki je z jeklenicami pritrjena v brežino, s čimer so zavarovali tudi naselje nad šolo. V letih 2019 in 2020 so stavbo energetsko sanirali, za kar so pridobili dvesto tisoč evrov nepovratnih sredstev, še petsto tisoč evrov pa so zagotovili iz občinskega proračuna, je pojasnil župan. Po besedah ravnatelja matične Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas Izidorja Selaka so s sovodenjsko šolo tesno povezani, prav tako je šola močno vpeta v življenje lokalne skupnosti. "Poznana je predvsem po delovanju njihovega dramskega krožka, ki nas vsako leto razveseli z novo igro." Poudaril je, da je šola v zadnjem času tudi dobro opremljena, kot darilo ob jubileju pa jim je kljub temu podaril prenosni računalnik – za "zlato rezervo", je pojasnil. Šola po obnovi zunaj in znotraj deluje bolj sveže, prijetno in vabljivo, je sodobnejše podobe šolske stavbe vesela Milka Burnik.

Na prireditvi so spomnili še na nekaj drugih pomembnih obletnic, povezanih s šolo na Sovodnju. Po odprtju v letu 1939 je bila Ljudska šola Sovodenj nekaj let samostojen zavod za učence od 1. do 8. razreda. Leta 1954 so v višjih razredih uvedli predmetni pouk, devet let kasneje pa so višje razrede ukinili in šolo priključili k OŠ Gorenja vas in kot podružnična šola deluje še danes. Leta 2001 so uvedli devetletko, dve leti kasneje pa so stari šolski stavbi dodali prizidek za dva oddelka vrtca. V letu 2009 so v prej neizkoriščeni mansardi uredili novo učilnico za 1. in 2. razred in druge prostore.