Podaljšali rok za prijave na razpisa

Podaljšali rok za prijave na razpisa

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo rok za prijavo na razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva in na razpis za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Rok je podaljšalo s 15. junija na 3. avgust, za to pa se je odločilo zaradi izrednih razmer, ki jih na trgu gradbenih del in surovin zaznamujejo zamude pri pridobivanju ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije.