Čudovita dolina Završnice, ki ji domačini pravijo Zavrh. / Foto: Gorazd Kavčič

Z avgustom parkirnina v dolini Završnice

Občina Žirovnica bo uvedla parkirnino, ki bo za osebna vozila znašala 0,50 evra na uro.

Breznica – S prvim avgustom parkiranje v dolini Završnice ne bo več brezplačno. Občina Žirovnica bo uvedla parkirnino, ki bo za osebna vozila znašala 0,50 evra na uro. Mogoče bo kupiti tudi dnevno karto, ki bo stala 5 evrov. Avtodomi bodo za uro parkiranja morali plačati 1 evro, dnevna karta bo stala 10 evrov. Cena parkiranja za avtobuse bo 5 evrov na uro oziroma 25 evrov na dan. Čas, v katerem bodo pobirali parkirnino, bo med 6. in 22. uro.

Parkiranje bo dovoljeno na treh parkiriščih, in sicer na obstoječem parkirišču ob jezeru, na makadamskem parkirišču pri trafopostaji in na predvidenem novem parkirišču na pašniku (na levi strani ceste nasproti sedanjega parkirišča).

Obenem bodo uvedli odškodnino za uporabo gozdne ceste proti Valvazorju in Zelenici, postavili bodo zapornici, cena za prehod (med 4. in 22. uro) pa bo znašala 10 evrov.

Lastniki nepremičnin, lastniki in najemniki planinskih koč ter agrarne skupnosti bodo za uporabo gozdne ceste prejeli brezplačne dovolilnice.

Nekaterim upravičencem, kot so izvajalci del v gozdovih, intervencijske službe, inšpekcijske službe ..., pa bodo dovolilnice izdali po uradni dolžnosti.

Občina Žirovnica z novim parkirnim režimom želi omejiti promet v dolini Završnice, ki je ena najlepših na Zgornjem Gorenjskem in tako pozimi kot poleti ena bolj priljubljenih turističnih točk. Zaradi velikega obiska so na Občini Žirovnici že dalj časa ugotavljali, da trenutni prometni režim, ki omogoča prost dostop z vozili v dolino in še dlje proti Valvazorju in Zelenici, povzroča težave tako obiskovalcem kot domačinom, obenem pa ni najbolj prijazen do narave. Zato so oblikovali posebno delovno skupino, ki je proučila stanje in predlagala nekaj ukrepov za umirjanje prometa in bolj trajnostno obliko dostopa do dragocenega naravnega okolja pod Stolom.