Za dolgoletno uspešno delo so se v KD dr. Ivan Tavčar s priznanjema zahvalili članoma društva Majdi Debeljak in Bojanu Trampušu. / Foto: Gorazd Kavčič

Nagradili ustvarjalne

V kulturnem domu v Poljanah so v petek podelili nagrade avtorjem najboljših del z likovnega in literarnega natečaja Kulturnega društva (KD) dr. Ivan Tavčar, obenem pa so se za dolgoletno uspešno delo s priznanjema zahvalili članoma društva Majdi Debeljak in Bojanu Trampušu.

Poljane – Dan presežkov so poimenovali dogodek, na katerem so v KD dr. Ivan Tavčar Poljane nagradili najboljše ustvarjalce z likovnega in literarnega natečaja za osnovnošolce, ki ju vsako leto pripravijo v društvu. Z likovnim natečajem poskušajo spodbujati likovno ustvarjalnost pri otrocih, je pojasnila Jerneja Kos, ki skrbi za izvedbo natečaja. Letošnjo temo so navezali na razstavo reprodukcij poljanskih ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci, ki so jo v društvu pripravili ob lanski 170. obletnici rojstva pisatelja Ivana Tavčarja. Na natečaj se je prijavilo 79 mladih ustvarjalcev, med njihovimi deli pa so jih izbrali šest, ki so jih tudi razstavili v avli kulturnega doma. Na literarnem natečaju pa so letos prejeli osem del in nagradili tri avtorje. V nadaljevanju so podelili še priznanji zaslužnima članoma za dolgoletno uspešno delo. »Letos je bila odločitev lahka, ker sta oba močno zaznamovala delovanje Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar,« je poudaril predsednik društva Goran Šušnjar. »Majda Debeljak je bila predsednica društva z najdaljšim stažem, vodila ga je kar deset let, in sicer od leta 1996 do 2006. V tem obdobju je društvo spremenilo obseg delovanja ter uvedlo nove aktivnosti in ustanovilo nove sekcije.« Na podlagi tega so se začeli priključevati tudi novi člani, zato je Šušnjar poudaril, da če kaj počneš z veseljem in s predanostjo, to vedno obrodi sadove. Ko se v Poljanah dogaja karkoli, kar je povezano z gledališčem, pa je zraven Bojan Trampuš, je ob podelitvi še enega priznanja poudaril Šušnjar. »Lansko leto je zanj predstavljalo veliko prelomnico, priznanja so se kar vrstila, prejel je tudi Severjevo nagrado za igralske stvaritve v ljubiteljskem gledališču.«

Za konec pa so prihranili presenečenje. Obiskala sta jih namreč predstavnika esperantskega društva iz Ljubljane Ostoj Kristan in Nika Rožej, ki sta društvu podarila dva izvoda prevoda Visoške kronike Ivana Tavčarja v esperanto, enega tudi za vitrino v Dvorcu Visoko. Za prevod je poskrbel Vinko Ošlak. Kristan je pojasnil, da ljubljansko esperantsko društvo s Tavčarjem povezuje tudi to, da jim je v zadnjem letu svojega županovanja za ustanovni sestanek društva v letu 1921 odstopil kletno dvorano na Magistratu. »Tistega leta je tudi prvič izšla Visoška kronika v knjižni obliki, zato smo se odločili za prevod tega romana v esperanto,« je še dejal Kristan. Goran Šušnjar se jima je za darilo oddolžil z izvodom Visoške kronike z dramatizacijo v poljanskem narečju.