Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastjan Zupanc, svetovalka za komunalno dejavnost na Občini Železniki Saša Lazar in župan Anton Luznar

Občini Železniki certifikat Voda iz pipe

Železniki – Občina Železniki je 80. prejemnica certifikata Voda iz pipe, ki ga od leta 2019 komunalnim in drugim podjetjem, zavodom in organizacijam podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva. Njen direktor Sebastjan Zupanc ga je županu Antonu Luznarju izročil minuli četrtek. S certifikatom ozaveščajo o pomenu varovanja vodnih virov in zmanjševanja količine odpadkov ter poudarjajo, da imamo v Sloveniji pitno vodo na vsaki pipi, česar marsikatera evropska država nima, je dejal Zupanc. Organizacije želijo spodbuditi, da v svojih prostorih in na dogodkih ponujajo vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike, hkrati pa želijo širiti zavedanje, da je to bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Občina Železniki si je pridobitev certifikata Voda iz pipe zadala lani po vključitvi v mrežo Zero Waste (brez odpadkov) občin. Občina je vodo iz pipe že doslej ponujala na sejah občinskega sveta, k njeni uporabi pa bodo spodbujali tudi večja podjetja, šolo in vrtce ter organizatorje dogodkov, je napovedala svetovalka za komunalno dejavnost in vodja režijskega obrata Saša Lazar. Poleg že obstoječega vodnjaka s pitno vodo nasproti muzeja v Železnikih nameravajo postaviti še dva pitnika: enega v sklopu izgradnje tržnice na Češnjici in drugega ob bodoči kolesarski stezi.