O moči muzejev

Mednarodni muzejski dan so skupaj z muzeji v več kot 150 državah sveta 18. maja z različnimi dogodki, odprtji ter brezplačnimi ogledi muzejskih zbirk ter galerij zaznamovali tudi slovenski muzeji. V razvidu muzejev pri ministrstvu za kulturo je vpisanih 56 muzejev, od tega 13 državnih. A to ni popolna evidenca, muzejev je v Sloveniji vsaj še enkrat toliko, med njimi so tudi mnogi zasebni, ki so tudi organizirani na drugačen način kot javni. Večina med njimi pa je vendarle vključena v ICOM Slovenija oziroma Slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta, ki je tudi osrednji povezovalec omenjenega muzejskega praznika. V okviru letošnje teme Moč muzejev so muzealci poudarili tri vsebine, ki jih pri svojem delu poleg ohranjanja in predstavljanja narodove zgodovine ter kulturne dediščine prav tako zasledujejo. To so moč doseganja trajnosti, moč inovacij na področju digitalizacije in dostopnosti ter moč gradnje skupnosti z izobraževanjem. Trajnost pomeni vlogo pomembnih akterjev v lokalnih skupnostih pri aktivaciji ljudi in njihovi participaciji pri dejavnostih za boljši in pravičnejši jutri, z inovacijami to početi na sodoben in ljudem čim prijaznejši način, muzeji pa s svojimi zbirkami in programi ponujajo tudi priložnost za vseživljenjsko učenje, s čimer prispevajo k oblikovanju informirane in angažirane civilne družbe. Lahko bi rekli, da gradijo skupnost v podpiranju demokratičnih vrednot.

V sodobnem besednjaku tu vsekakor lahko »damo petko«. Hkrati pa nas v realnost popelje nedavno obvestilo javnosti taistega slovenskega odbora ICOM in Skupnosti muzejev Slovenije, v katerem stanovski muzejski organizaciji izražata »globoko zaskrbljenost in nestrinjanje z novimi posegi v ustanovitvene akte slovenskih državnih muzejev in z očitnim političnim kadrovanjem v kulturnem sektorju«. Sporočajo, da je v zadnjih dveh letih v nekaj primerih šlo za vodstvene kadre z neustrezno izobrazbo in nepoznavanjem muzejskega dela, kar pomeni zanemarjanje strokovnosti in s tem tudi poseganje v avtonomno delovanje muzejev. Tu nastopimo ljudje oziroma od nas izvoljena oblast. Moč muzejev lahko deluje le, če ni politično vzpostavljena in vodena od vrha navzdol, ampak je zgrajena na stroki in aktivnem odgovarjanju na vprašanja, ki nam jih postavlja sodobna družba. Muzeji morajo biti na podlagi znanj o naši dediščini in preteklosti, ki jo na strokoven način hranijo in predstavljajo, tudi kritični opazovalci tega, kar se dogaja v aktualnem času. Le tako bomo ob besedah »to nas je naučila zgodovina« prikimali in hkrati muzejem priznali tudi njihovo resnično moč.