Celotno območje Prešernove domačije v Vrbi bo urejala država. / Foto: Gorazd Kavčič

Država bo sama urejala Vrbo

Občina Žirovnica je državi ponudila v odkup tudi stanovanjski objekt Vrba 1.

Na ministrstvu za kulturo so potrdili, da nameravajo odkupiti objekt Vrba 1. Povedali so, da bo z odkupom in obnovo »smiselno, funkcionalno in upravljavsko povezan celoten kompleks nekdanje Prešernove domačije in s tem omogočeno lažje in hitrejše načrtovanje obnove ter upravljanje kompleksa«. Obnovo in rekonstrukcijo gospodarskega poslopja bodo začeli takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Vrba – Država bo postala lastnica vseh objektov v sklopu Prešernove domačije v Vrbi in jih bo tudi sama urejala. Občina Žirovnica je namreč objekt Vrba 1, ki je v njeni lasti, ponudila državi v odkup, postopki na ministrstvu za kulturo potekajo, je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar.

Razlog, zakaj se občina umika iz Vrbe, je v tem, da se je zapletlo z možnostjo pridobitve evropskih sredstev za obnovo objekta Vrba 1, ki je v občinski lasti. Izkazalo se je namreč, da Občina Žirovnica z objektom ne izpolnjuje pogojev za pridobitev sofinanciranja; da bi denar lahko črpali neposredno iz državnega proračuna, bi morali občinski del projekta združiti z državnim v enoten projekt.

Spomnimo, država je leta 2020 odkupila gospodarsko poslopje, občina pa stanovanjski objekt v sklopu Prešernove domačije. Ministrstvo za kulturo je marca letos predstavilo projekt celovite obnove, v sklopu katerega bodo v gospodarskem poslopju uredili sprejemni center za obiskovalce, trgovino s spominki, razstavni prostor s sodobno stalno razstavo o Prešernu, večnamenski prostor za kulturne dogodke in predavanja, zunanji prireditveni prostor, vrt in sadovnjak.

Občina Žirovnica pa je stanovanjski objekt Vrba 1 nameravala porušiti in na njegovem mestu postaviti novega, v njem naj bi uredili gostinsko ponudbo z javnim galerijskim delom. Kot je dejal župan Pogačar, si na občini želijo, da država ne bi spreminjala teh načrtov. Zagotovil je sodelovanje in pomoč občine, po sklenitvi kupoprodajne pogodbe bodo državi dali v uporabo tudi parkirišča, ki so občinska.