Karim Veinhandl in Haya Veinhandl Obaid sta prejela nagradi za najperspektivnejša športnika.

Praznično v Komendi

V Komendi so triindvajseti občinski praznik počastili s slovesnostjo, na kateri so podelili tudi priznanji najperspektivnejšima športnikoma.

Komenda – V nedeljo so v Komendi praznovali 23. občinski praznik. Ob tej priložnosti so v telovadnici šole v Mostah pripravili tudi osrednjo občinsko slovesnost, ki so jo s kulturnim programom popestrili godbeniki Godbe Komenda in pevka Nuša Derenda.

Zbrane je pozdravil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je spomnil na statistične kazalce, ki občino uvrščajo med tiste, v katerih se najbolje živi, ter občini izročil tudi posebno spominsko plaketo kot priznanje za kvalitetno delo v sistemu zaščite in reševanja. Slavnostni govornik pa je bil župan Stanislav Poglajen, ki je minulo obdobje sicer označil kot težko, a uspešno. »Ocenjujem, da smo tudi v zadnjem obdobju z občinsko upravo ob podpori občinskih svetnic in svetnikov dobro in uspešno delali v okviru danih možnosti. Zadnje obdobje nam prav gotovo ni bilo naklonjeno. Bilo je in je še vedno težko,« je dejal in se dotaknil tudi nekaterih pomembnejših občinskih investicij.

Med njimi je poudaril nekaj pomembnih projektov, ki so se jih lotili. Spomnil je na obnovo ploščadi pred mrliškimi vežicami in izgradnjo žarne stene. Opozoril je tudi na gradnjo krvavškega vodovoda – občina namreč kot ena izmed petih občin sodeluje pri tem velikem projektu. Kmalu se bodo veselili tudi sprejema prvih stanovalcev v novem domu starostnikov, ki ga sicer gradi zasebno podjetje, v Komendi pa so ga nestrpno čakali dolga leta. Lani so s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključili gradnjo kanalizacije, obnovo cest in druge infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče. Uredili so tudi štiri otroška igrišča.

Osvetlil je tudi načrte občine. Med njimi je še posebej poudaril ureditev zadrževalnika Tunjiščice, ki je pogoj za izgradnjo nove telovadnice šole v Mostah, izgradnjo državne ceste na odseku Mengeš–Vodice ter dokončno zaprtje odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah.

V Komendi tokrat občinskih nagrad niso podelili, saj je na razpis prispel le en predlog, ki pa ni ustrezal pogojem. Nagradi pa sta v kategoriji do 15 let prejela mlada in perspektivna športnika Haya Veinhandl Obaid in Karim Veinhandl. Oba sta člana Društva borilnih veščin Komenda in sta v minulem letu požela izjemne uspehe v judu.