Občane spodbujajo h gradnji čistilnih naprav

V Železnikih želijo spodbuditi občane k čimprejšnji vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav, zato bodo subvencijo v prihodnjih letih zniževali. Cene za vodo in kanalizacijo bodo nekoliko višje.

Mnenja svetnikov o zniževanju subvencije so bila deljena.

Železniki – Občinski svet je na zadnji seji sprejel spremembe pravilnika o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki. Največja sprememba je pri kriteriju sofinanciranja, ki je doslej znašal 250 evrov na populacijsko enoto (PE) in največ petdeset odstotkov nabavne vrednosti male čistine naprave. Kot je pojasnila višja svetovalka za komunalno dejavnost Saša Lazar, so čistine naprave običajno od 2 do 5 PE, zato je komisija imela težave pri določanju pravega zneska in se je pokazala potreba po natančneje določenem znesku sofinanciranja. Na seji odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja so oblikovali predlog, da bi subvencija znašala štirideset odstotkov nabavne vrednosti, a največ 1200 evrov za posamezni objekt, in da jo od prihodnjega leta dalje vsako leto znižajo za pet odstotkov, kar so občinski svetniki tudi potrdili.

Mnenja svetnikov o zniževanju subvencije, ki naj bi občane na območjih, kjer ni javne kanalizacije, spodbudilo k čim hitrejši vgradnji malih čistilnih naprav, so bila deljena. Na eni strani je bilo slišati pomislek, da bo učinek ravno nasproten in da se bodo občani še težje odločili za investicijo, ki je nekateri ne zmorejo v kratkem časovnem roku, po drugi strani pa so nekateri svetniki menili, da gre za pametno potezo, ki bo občane odvrnila od odlašanja. Tudi po mnenju Lazarjeve bo zniževanje subvencije spodbudilo tiste, ki imajo namen vgraditi čistilno napravo, da bodo to storili čim prej. Po novem bo sicer možno tudi sofinanciranje male čistilne naprave pri objektu na območju z zgrajeno javno kanalizacijo, a priključitev nanjo tehnično ni mogoča.

Občinski svetniki so tudi potrdili nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki stopajo v veljavo z majem. Kot je pojasnila Lazarjeva, so pri izračunu cen upoštevali tudi poračun, na višino omrežnine pa vplivata amortizacija, ki se iz leta v leto povečuje predvsem zaradi investicij v komunalno infrastrukturo, in število vodomerov na sistemu. Poleg tega na ceno storitev vplivajo tekoči stroški in količina dobavljene vode, sicer pa za letošnje leto ni predvideno subvencioniranje cen tako kot lani. Račun za objekt z mesečno porabo 15 kubičnih metrov vode, ki je priključen na javni vodovod Železniki in javno kanalizacijo, bo po novem znašal 31,89 evra, kar je 2,8 odstotka ali 0,88 evra več kot doslej, za objekte s štirimi osebami in vgrajeno greznico pa se bo znesek na položnici zvišal za 11,3 odstotka ali 1,53 evra na 15,07 evra.