Sanacija Plečnikovih kapelic v Begunjah se bo začela v prihodnjem letu, najprej bodo uredili brežino pod paviljonom Jožamurka.

Najprej bodo utrdili brežino

Občina in zavod za varstvo kulturne dediščine sta se dogovorila o poteku obnove Plečnikovih paviljonov v Begunjah. Najprej je na vrsti sanacija plazovite brežine pod Jožamurko.

Radovljica – Občina Radovljica se je z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKD) dogovorila o obnovi Plečnikovih paviljonov Jožamurka in Brezjanka v Begunjah, so sporočili z radovljiške občinske uprave.

»Letos bo občina pridobila novelacijo že izdelanega geološko-geomehanskega elaborata s tehnično rešitvijo za stabilizacijo plazovite brežine s podpornim zidom v obliki kamnite zložbe in dodatne utrditve z geotehničnimi sidri, pri čemer bo podporni zid umeščen v brežino približno 4,5 metra proč od paviljona Jožamurka. Celotna konstrukcija podpornega zidu bo zakrita z brežino, ki bo oblikovana skladno z izvornim oblikovanjem zunanje ureditve paviljona. Po pridobitvi projektne dokumentacije bo občina v letu 2023 začela gradbena dela za stabilizacijo plazovite brežine na območju paviljona Jožamurka,« so pojasnili.

Restavratorski center ZVKD pa bo predvidoma še letos izdelal konservatorsko-restavratorski načrt za oba paviljona, ki bo vseboval analitični del in usmeritve za poseg ter konservatorsko-restavratorski projekt. V slednjem bodo definirani posegi na sestavinah, ki se restavrirajo: kamen, umetni kamen, beton, opeka, ometi in les ..., z naravoslovnimi preiskavami površinskih obdelav, sestave malt in ometa, raziskavo trdnosti lesenih konstrukcijskih elementov in oceno restavratorskih posegov.

Restavratorski center bo izdelal tudi načrt gradbenih konstrukcij za statično sanacijo paviljona Jožamurka in določil ukrepe za začasno varovanje konstrukcije v času izvajanja gradbenih ukrepov za stabilizacijo brežine. Na podlagi izdelanih dokumentov Restavratorskega centra bo mogoče oceniti stroške obnove obeh paviljonov in kandidirati na razpisih za sofinanciranje obnove kulturne dediščine, še pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi.