Večina stanovanj lastniških

Občina Medvode je lastnica petnajstih stanovanj, ki jih kot neprofitna oddaja občanom v najem za nedoločen čas.

Medvode – V osrednjeslovenski regiji je povpraševanje po stanovanjih večje od ponudbe, zato se najemniki srečujejo s stisko ob iskanju primernega bivališča in visokimi tržnimi najemninami. Tudi v Medvodah je situacija podobna, saj je večina stanovanj lastniških, le malo pa jih lastniki oddajajo na trgu.

Neprofitna stanovanja Ob­čina Medvode dodeljuje v okviru javnega razpisa, zadnjega so objavili lani jeseni. Trenutno imajo prosta tri stanovanja, ki jih bodo, upoštevajoč število članov gospodinjstva, površino stanovanja in uvrstitev na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, oddali v kratkem. Aprila so zaključili javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in oblikovali prednostno listo upravičencev. Razpoložljiva neprofitna stanovanja bo Občina Medvode po prednostni listi postopoma dodeljevala v letih 2022, 2023 in 2024. Na prednostno listo se je uvrstilo 31 posameznikov oziroma družin.

Kot še pojasnjujejo na spletni strani, se v primeru, ko prosilci za stanovanja na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem niso uspešni, lahko še vedno obrnejo na trg, kjer socialno ogroženim občanom pri plačevanju najemnine pomaga občina oziroma država. Gre za subvencijo najemnine, ki jo vodi center za socialno delo, občina subvencije zalaga najemodajalcem, po preteku koledarskega leta pa denar po novem dobi vrnjen od države. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ osemdeset odstotkov neprofitne najemnine.

»Tako smo v letu 2021 za 54 občanov krili za 84.851,93 evra subvencioniranih tržnih ter neprofitnih najemnin,« so zapisali na spletni strani; in še: »Ker občina ne razpolaga z zadostnim stanovanjskim fondom, je subvencija tržne najemnine edina pomoč, ki jo občina lahko ponudi iskalcem, ki si sami poiščejo stanovanje. Plačila tržne najemnine brez pomoči občine s subvencijo socialno ogroženi občani sami v veliko primerih ne bi bili zmožni pokrivati.«